EMNER

Bank fuld af viden slår dørene op

AAU åbner som det første universitet i Danmark de studerendes afgangsprojekter

Aalborg Universitetsbibliotek sikrer nu bred til af alle afgangsprojekter på universitetet. ARKIVFOTO

Aalborg Universitetsbibliotek sikrer nu bred til af alle afgangsprojekter på universitetet. ARKIVFOTO

AALBORG:Med et slag bliver henved 1000 videnskabelige skrifter fra dette forår frit tilgængelige for alle interesserede. Det sker, når Aalborg Universitet (AAU) som det første i Danmark åbner for elektronisk adgang til de studerendes specialer via hjemmesiden projekter.aau.dk. Arbejdet har været undervejs i et par år. Sidste vinter viste et pilotprojekt, at interessen for at besøge hjemmesiden var stor, og nu er arbejdet så langt fremme, at Aalborg Universitetsbibliotek føler sig klar. - Vi håber, at det nye initiativ vil være med til at synliggøre vore studerendes uddannelser i hele sin faglige bredde, siger overbibliotekar Niels-Henrik Gylstorff. De studerende kan sige fra, hvis de ikke ønsker deres specialer lagt på nettet. Erfaringen fra pilotprojektet var dog, at det kun skete meget sjældent. Gennem mange år har universitetsbiblioteket modtaget og opbevaret specialer i trykt form. Den arkivering bliver altså nu udvidet, så de små 1000 kandidat- og masterspecialer, der bliver lavet hvert år på AAU, kan ses af alle via nettet. Hvis tendensen fra pilotprojektet holder stik bliver besøgstallet på siden højt. Projekterne er søgbare via Google, og de 300, der var tilgængelige under forsøget, trak langt over 50.000 besøg på siden. Kun afsluttende projekter og specialer bliver offentligt tilgængelige. De er omfattet af de almindelige regler om copyright og citater, og meningen er ikke, at andre studerende skal få lyst til at skrive af: - Men dels får alle interesserede adgang til den omfattende vidensproduktion, der sker på universitetet, og dels kan det forhåbentlig inspirere andre også internt til at arbejde videre, forklarer Niels-Henrik Gylstorff. Flere andre universiteter sysler med lignende projekter, som ikke er udløst af noget lovkrav. Snarere et ønske om eksponere viden og erfaring. Emnemæssigt når de projekter, der allerede er lagt ind, meget vidt omkring: Fra ”spejdersport og fascisme” over Det 5. Korstog til ”Når strategien rammer den kommunale virkelighed: en realistisk evaluering af forandringskommunikation i Ny Frederikshavns Centralforvaltning under strukturreformen”. I løbet af de kommende måneder vil puljen vokse eksplosivt, efterhånden som forårets specialer dukker op. Og i fremtiden kommer tusind nye til hvert år. Hvorfor Aalborg kommer først? - Vi er hurtigere end de andre, lyder Niels-Henrik Gylstorffs svar.