EMNER

Bank mærker tilsynshammer

Finanstilsynet har været på inspektion i Østjydsk Bank.

Finanstilsynet gav efter undersøgelsen af banken med hovedkontor i Mariager et påbud om at øge nedskrivningerne på to dårlige erhvervsudlån med i alt omkring 13 millioner kroner. Og tilsynet var tilsyneladende ikke enigt i det solvensbehov på 10,3 procent, som banken havde offentliggjort forud for inspektionen. Finanstilsynet konkluderer nemlig, at "banken efter dialog med Finanstilsynet har hævet solvensbehovet ultimo marts 2011 til 11,6 procent." Har overdækning Banken har ultimo marts en solvens på 17,7 procent; det betyder, at banken har en kapitalbuffer - overdækning - i forhold til solvensbehovet på over seks procent. Banken har 70 procent af sine udlån rettet mod erhvervslivet og især små og mellemstore, lokale virksomheder, men den procent skal tilsyneladende ned. Flere privatkunder Tilsynet konstaterer nemlig, at "det er bankens strategi at øge andelen af privatkunder." Østjydsk Bank erklærer sig i en kommentar enig i tilsynets konklusioner og forklarer, at banken allerede har gennemført de ønskede ekstranedskrivninger på 13 millioner i regnskabet for første kvartal i år.