Bank vil bygge kollegium

Tilbud om kost og logi skal skaffe flere elever til Fjerritslev Gymnasium

FJERRITSLEV:Et tilbud om kost og logi skal være med til at gøre Fjerritslev Gymnasium mere attraktivt. Det mener Egnsbank Han Herred, der har hovedkontor i Fjerritslev og gerne vil gøre sit for at bevare gymnasiet. Derfor tilbyder egnsbanken at bygge et kollegium, der kan lejes af Nordjyllands Amt på gunstige vilkår. Forslaget kommer, efter at det har været på tale at lukke gymnasiet, der har oplevet en nedgang i antallet af nye elever. Det skoleår, som begyndte i denne uge, har således kun to 1.g-klasser. Embedsmændene i amtet har derfor foreslået at lukke gymnasiet, og amtspolitikerne ser nærmere på forslaget i næste uge. Men med Egnsbank Han Herreds tilbud har gymnasiets ledelse fået et godt argument over for amtspolitikerne i deres påstand om, at elevtallet kan forbedres. I et brev til banken skriver formand for gymnasiets bestyrelse Karin Duedahl, formand for pædagogisk råd Carsten Landbo-Sørensen og konstitueret rektor Olfert Andreasen, at det er et fremsynet initiativ. Gymnasiet siger ja tak til et nybyggeri betalt af banken og peger samtidig på flere mulige modeller for kollegiets drift. Første mulighed er et normalt kostkollegium med værelser, køkken, fælles spisesal, opholdsrum med videre. En pedelbolig tæt på gymnasiet, der er sat til salg, ønskes inddraget til bolig for en kostinspektør. Et alternativ vil være at samarbejde med en af byens restauranter om kosttilbuddet, så udgifter til køkkendrift formindskes. Endelig peger gymnasieledelsen på muligheden for at etablere kollegiet som ungdomsboliger med eget bad og tekøkken, hvortil kommer fællesfaciliteter. Også her ønskes pedelboligens funktion inddraget, suppleret med en aftale med en restaurant om fuld eller delvis forplejning af kosteleverne. Gymnasiebestyrelsen understreger, at den ikke har haft lejlighed til at drøfte, hvilket alternativ man helst ser realiseret, men rektor Olfert Andreasen tilføjer, at eventuelle overskydende kollegiepladser bør tilbydes andre unge under uddannelse i lokalområdet. Olfert Andreasen ser gerne, at kollegiet integreres i egnens foreningsliv og kulturmiljøer, ligesom han kalder det oplagt at koble tilbud om naturformidling, sport på højt niveau, kunstneriske aktiviteter med videre til et kostophold på Fjerritslev Gymnasium. - På den måde kan vi tage imod elever fra hele landet. Husk på, at vi jo også har livlinen til og fra København i form af Fjerritslev-busserne. Men der er jo intet i vejen for, at også elever fra Han Herred og Vesthimmerland kan vælge at bo på kollegiet, for eksempel hvis de kommer hjem fra efterskole og er blevet vant til at bo hjemmefra, siger Olfert Andreasen. Egnsbank Han Herreds administrerende direktør Finn Strier Poulsen forestiller sig en kollegiebygning med 40 elevpladser. - Vi vil gerne vedkende os vores medansvar i denne vigtigte sag. Efter vores mening kan et kollegium være en af de brikker, der skal til, for at få skabt det elevgrundlag, som er bydende nødvendigt for gymnasiets overlevelse, siger Finn Strier Poulsen.