EMNER

Bankaktionær tabte sagi Højesteret

KØBENHAVN: Heller ikke i Højesteret lykkedes det aktionæren Jørn Vase at få medhold i en sag mod Danske Bank. Aktionæren solgte i september 2000 sine aktier i Realdanmark A/S. Få dage senere fusionerede de to selskaber, og aktierne i Realdanmark steg markant. Jørn Vase gik glip af en gevinst på 261.000 kroner. Han fandt, at selskaberne på et tidligere tidspunkt skulle have orienteret fondsbørsen og ønskede erstatning for den kursgevinst, som han gik glip af. Højesteret gav ikke Jørn Vase medhold og fastslog, at selskaberne ikke forud for den 2. oktober 2000 havde truffet en endelig beslutning og derfor heller ikke skulle have orienteret fondsbørsen om fusionen. Højesteret mener derfor ikke, at der er belæg for at udbetale erstatning til den utilfredse aktionær. Landsretten er tidligere nået til samme resultat. Jørn Vase har under sagen peget på, at nogle af de større aktionærer havde information om den forestående handel, og at han med samme information ikke ville have solgt aktierne. Men heller ikke dette overbeviste Højesteret. /ritzau/