Bankchefer kan stadig hæfte for tab

Bagmandspolitiet dropper straffesag mod den tidligere ledelse i Roskilde Bank

Bankdirektør Niels Valentin Hansen og 14 andre personer i Roskilde Banks ledelse slipper for en straffesag. Men derfor kan der sagtens være en erstatningssag på vej. Foto: Scanpix

Bankdirektør Niels Valentin Hansen og 14 andre personer i Roskilde Banks ledelse slipper for en straffesag. Men derfor kan der sagtens være en erstatningssag på vej. Foto: Scanpix

Det var Finanstilsynet som i 2009 meldte den tidligere ledelse i den krakkede Roskilde Bank til politiet for brud på loven om Finansiel Virksomhed og Aktieselskabsloven. Mandag valgt Bagmandspolitiet imidlertid at droppe en straffesag mod de 15 personer med administrerende direktør Niels Valentin Hansen i spidsen, som var omfattet af anmeldelsen. Bagmandspolitiet mener ikke, at det kan bevises, at bankledelsen har gjort noget strafbart. - Jeg tager til efterretning, at statsadvokaten ikke på baggrund af efterforskningen har fundet, at det kan bevises, at der er begået strafbare handlinger, siger Finanstilsynets direktør Ulrik Nødgaard. Han noterer sig, at bagmandspolitiet har efterforsket de ledelsesmæssige forhold i banken, herunder om der er begået strafbare forhold ved kreditsagsbehandlingen, og om direktionen i tilstrækkelig grad har inddraget bestyrelsen ved bevilling af større lån. Ulrik Nødgaard påpeger dog samtidig, at spørgsmålet om erstatningsansvar ikke påvirkes af Bagmandspolitiets beslutning om at opgive en straffesag. Finansiel Stabilitet, der overtog resterne af den krakkede bank, har stævnet bankledelsen med krav om erstatning på én milliard kroner. Og den sag kører fortsat. - Finanstilsynets advarsler til Roskilde Banks ledelse om kraftig udlånsvækst og stor eksponering mod ejendomssektoren vil fortsat kunne få betydning for spørgsmålet om erstatningsansvar for de betydelige tab, som staten har lidt som følge af bankens kollaps, siger Ulrik Nødgaard. Finanstilsynet besluttede at politianmelde Niels Valentin Hansen, de to øvrige direktører Arne Wilhelmsen og Allan H. Christensen, otte medlemmer af bankens bestyrelse og den eksterne og interne revision, Ernst & Young, på baggrund af en advokatundersøgelse. Undersøgelsen fastslog i 2009, at der skete alvorlige svigt i både direktionen og bestyrelsen forud for bankens kollaps, og at bankledelsen havde handlet kritisabelt og ansvarspådragende./ritzau/