EMNER

Bankdirektør tørrede kones tab af på bank

Ebh banks direktør, Finn Strier Poulsen, påførte banken et milliontab for at beskytte sin hustru mod et truende økonomisk tab.

Morgenavisen Jyllands-Posten er i besiddelse af flere e-mails, der afslører, at likviditetschef Henrik S. Larsen fra 2006 advarede om, at banken ikke havde penge nok til at understøtte den voldsomme vækst, man var inde i. Arkivfoto: Grete Dahl

Morgenavisen Jyllands-Posten er i besiddelse af flere e-mails, der afslører, at likviditetschef Henrik S. Larsen fra 2006 advarede om, at banken ikke havde penge nok til at understøtte den voldsomme vækst, man var inde i. Arkivfoto: Grete Dahl

Det mener den statslige EBH Bank, der i dag har overtaget resterne af den krakkede ebh bank. Finn Strier Poulsens hustru, Susanne Møller Poulsen, drev pantebrevshandel gennem Investeringsselskabet Åbenrå ApS. I marts 2007 købte hun et pantebrev i en ejendom i København af ebh bank for knap fem millioner kroner, men i juni 2008 gik skyldneren på pantebrevet i betalingsstandsning. Konkurs Finn Strier Poulsen hjalp hurtigt hustruen af med det truende tab ved at lade ebh bank købe pantebrevet tilbage til akkurat samme kurs, som hun selv havde givet for det. Prisen var knap fem millioner kroner. To uger efter gik skyldneren på pantebrevet konkurs. Mens Finn Strier Poulsens hustru således slap for tab, gik det ikke nær så godt for ebh bank. Staten har har måttet tage et tab på 2,4 millioner kroner, da pantebrevet efterfølgende blev solgt til et langt lavere beløb, end ebh bank havde givet. Bagmandspolitiet efterforsker sagen I dag konstaterer EBH Bank, at Finn Strier Poulsens tilbagekøb af pantebrevet "ikke var forretningsmæssigt begrundet og alene havde til formål at sikre, at Finn Strier Poulsens hustru ikke led tab på pantebrevet." Ifølge NORDJYSKEs oplysninger efterforsker Bagmandspolitiet i øjeblikket sagen. Tabet på de 2,4 millioner kroner indgår også i det erstatningskrav, som staten har rejst mod Finn Strier Poulsen. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Finn Strier Poulsen eller hans hustru.

Forsiden