EMNER

Banken er stadig lokal trods salg

FJERRITSLEV:De fleste af kunderne i den kuldsejlede Ebh Bank kan fortsætte med at handle i et lokalt pengeinstitut. Med salget af bankens hovedsæde i Fjerritslev til Sparekassen Himmerland og afdelingen i Brovst til Sparekassen Vendsyssel, mangler kun afdelingen i København at blive afhændet. De ti øvrige er alle overtaget af andre lokale pengeinstitutter. - Vi er glade for at kunne fortsætte den lokale forankring. Det sikrer både et lokalt engagement og mange lokale arbejdspladser, siger Erik B. Hansen, der er direktør i den tilbageværende del af banken -, som nu hedder EBH Bank A/S (i modsætning til den oprindelige ebh bank a/s). Status er i dag: Sparekassen Vendsyssel har købt afdelingerne i Skovsgaard, Tranum, Halvrimmen og Brovst. Sparekassen Midtfjord har købt Aggersund. Sparekassen Thy har købt Vesløs og Frøstrup mens aktiviteterne på Gjøl er overtaget af Nørresundby Bank. Sparekassen Himmerland, nu for første gang nordenfjords, har købt afdelingen i Århus samt senest hovedsædet i Fjerritslev. Ifølge Erik B. Hansen er der flere interesserede købere til afdelingen i København, og han forventer at have en aftale på plads inden sommerferien. Ud over denne afdeling er der tilbage af den engang så selvsikre og ekspansive bankvirksomhed i Hanherred et antal kunder, som ikke er omfattet af de nævnte aftaler, og nogle stabsfunktioner. Slutmålet er at sluse alle kunderne over i andre pengeinstitutter - enten de, de har overtaget bankens afdelinger eller nogle andre. - Men afviklingen skal ske på en ordentlig måde, og både i år og næste år vil der fortsat være kunder og aktivitet i EBH Bank, forventer Erik B. Hansen. Han kan ikke oplyse, hvor mange kunder, der aktuelt er tilbage. Indtil videre bliver banken placeret på førstesalen i den hidtidige bankbygning i Fjerritslev, mens Sparekassen Himmerland overtager lejemålet på ekspeditionen i stueetagen.