Banken og fonden - opturen og nedturen

FJERRITSLEV:Ebh-fondens eksistens er et resultat af en fusion i 1992 mellem Han Herreders Sparekasse og Fjerritslev Bank til Egnsbank Han Herred. Den frie egenkapital i sparekassen blev placeret i en fond, som siden har været hovedaktionær i banken med en andel på 45 procent af aktierne. I sine første leveår koncentrerede den nye bank sig om aktiviteter i lokalområdet. Men fra 1998 indledte banken en voldsom vækst i sine aktiviteter, der fortsatte helt frem til 2008. Banken købte og etablerede en hel række virksomheder, der ikke havde med egentlig bankdrift at gøre og lå langt uden for lokalområdet: DAI Holding, Dansk Pantebrevsbørs, Credit Consult, Midt Factoring, Debitor Registret, deutsche ebh (inkasso) og ebh leasing. Gavmild uddeling År efter år satte bankens regnskaber rekord, og fonden delte gavmildt ud af sit overskud til lokale aktiviteter: sangbøger til ældre, vippedyr til legepladser, huller i golfbaner, skure til spejdere, køleskabe til forsamlingshuse - der var penge til det hele. Samtidig steg kursen på bankens aktier støt. Ikke mindst til glæde for de mange lokale småaktionærer, der kunne se formuen vokse til nye højder år efter år. I andet halvår af 2008 stoppede festen. Banken havde så store tab på ejendomssektoren, at Finanstilsynet kunne konstatere, at den var insolvent. 13. november 2008 gik fonden i betalingsstandsning. 21. november blev banken overtaget af Afviklingsselskabet til Sikring af Finansiel Stabilitet. På en ekstraordinær generalforsamling seks dage efter kunne de chokerede aktionærer ikke gøre andet end godkende overtagelsen. Deres aktier var ikke en krone værd. Den nye ejer af banken - staten - har siden solgt flere datterselskaber fra og afhændet samtlige lokale filialer til andre banker. De usælgelige rester videreføres i dag under navnet EBH Bank A/S. Der kommer til at gå år endnu, før de sidste dele af banken er afviklet og de endelige tab opgjort. Tabene dækkes dels af landets øvrige banker i kraft af Bankpakke 1, dels af skatteyderne.