Bankens øje lurer i det høje

Arbejdernes Landsbank er som de første i Aalborg gået i gang med kameraovervågning

VEJGAARD:Arbejdernes Landsbank i Vejgaard ligner udadtil alle andre bankfilialer i byen. Eller rettere: den gjorde det indtil for nylig. Bankens facade ud til Hadsundvej er nemlig blevet forsynet med tre store videokameraer, der peger mod indgangen og filialens pengeautomat. Og hensigten er klar: Overvågningen skal virke afskrækkende på røvere og kreditsvindlere. Sikkerhedschef Palle Sørensen i Arbejdernes Landsbank oplyser, at banken er ved at installere overvågningskameraer på alle sine filial-facader. I første omgang sker det i de afdelinger, som har været udsat for røveri, og det er navnlig et problem i København. Men de afdelinger, som skal bygges om, får også et lurende øje i det høje, og det er tilfældet i Vejgaard. Døde kameraer Palle Sørensen henviser til, at en lovændring for to år siden har gjort det muligt at lave tv-overvågning af pengeautomater, og det er den lempelse, som banken nu benytter sig af. Betingelsen er dog, at overvågningen alene er rettet mod personer, som befinder sig i "umiddelbar nærhed" af automaten. Den samme regel gælder i øvrigt for veksleautomater og for pengetransporter. Med andre ord må kameraet ikke optage et større udsnit af en offentlig vej eller plads, hvor mennesker færdes. Til gengæld er det endnu ikke blevet lovligt for bankerne at kameraovervåge deres indgangspartier. Men det er heller ikke tilfældet, selv om der er kameraer, der peger mod indgangen ved bankfilialen i Vejgaard, understreger sikkerhedschef Palle Sørensen: - Vi gør selvfølgelig ikke noget, der ikke er lovligt. Kameraerne, der peger mod indgangen, optager nemlig ikke. Det gør de først i det øjeblik, hvor der sker en hændelse i banken - typisk et røveri - og en medarbejder trykker på overfaldsalarmen. Så sætter kameraerne automatisk i gang, og så har vi i det mindste et billede af røveren på vej ud af banken. Palle Sørensen bemærker, at Justitsministeriet har sagt god for fremgangsmåden, selv om den ikke er beskrevet i loven om tv-overvågning. Banken er tidligere blevet korrigeret af ministeriet i en prøvesag fra Vejle. Her var overvågningskameraet nemlig indstillet til at gemme optagelser fem minutter tilbage i tiden, og dermed kunne filmen i princippet afsløre bankrøvere, som var på vej ind i afdelingen. Men ministeriet afgjorde, at den praksis er i strid med loven, og derfor måtte Arbejdernes Landsbank ændre indstillingen, så kameraerne først optager billeder, når der er trykket på en overfaldsalarm. - Jeg kan ikke forholde mig til den konkrete sag, som jeg ikke kender, men jeg kan generelt oplyse, at det kan være tilladt at sætte et kamera til at optage, hvis eksempelvis en overfaldsalarm er blevet aktiveret på grund af et røveri. Men optagelsen skal naturligvis høre op, når røveren er ude af banken igen, og formålet med optagelsen ikke længere er til stede, siger fuldmægtig Søren Almind fra Justitsministeriets Lovafdeling. Han tilføjer, at der efter tv-overvågningsloven ikke er et krav om skiltning, når der sker overvågning af egne indgange eller facader, og der dermed ikke sker optagelse af billeder. Stor investering Sikkerhedschef Palle Sørensen erkender, at Arbejdernes Landsbank med montering af kameraerne lægger pres på politikerne for at gøre det lovligt at lade kameraerne snurre hele tiden. - Vi er nok længere fremme med sikkerheden på det her punkt end de fleste andre banker. Det skyldes formentlig, at de andre afventer, hvad der bliver besluttet politisk. Noget tyder nemlig på, at der på Christiansborg er større lydhørhed over for bankernes ønske om at få lov til at lave konstant videoovervågning af deres indgangspartier. Vi er nok også længere fremme, fordi vi er et mindre pengeinstitut. Det er et noget større arbejde at installere kameraer ved alle pengeautomater i Danske Bank eksempelvis, siger Palle Sørensen.