Banker har skylden

Tidens tilstand skyldes alene bankernes og andre pengeformidler dumdristigheder, og det irriterer mig grusomt. Derfor denne opsang: Tingene er meget enkelt (derfor er der ikke ret mange, der forstår det?): Banker er i bund og grund til at opbevare og forrente penge for folk med overskud for så at låne dem ud til andre, der har behov for det. Men det har i stedet udviklet sig til en stor legeplads med andre folks penge.

Når vi ser de store bankers fondsafdeling, ser vi en stribe mennesker med hvid skjorte og slips sidde og lege og handle med værdipapirer. Men hvad nytte er det egentlig til? Ingen. Det skaber ikke en krone i værditilvækst. For er der en vinder, er der også en taber, enkel og ligetil. Det samme gælder såkaldte analytikere. De skaber blot uro og forvirring i markedet. Dem kan vi sagtens undvære. Så kommer vi frem til de helt store synder og fejltagelser, nemlig ejendomsmarkedet. Vi læser daglig i aviserne, at de engang store ejendomsmatadorer går neden om og hjem (betalingsstandsning). Hvis er skylden? Ja, igen bankerne. For har de ikke lånt penge, var de ikke spillet fallit (vi kan kalde det overbelåning). Enhver med blot en smule sund fornuft kunne se denne udvikling i priser på fast ejendom ikke kunne fortsætte. Her snakker vi tab på flere hundrede mio. kr. Måske mia.? Nu er det så kommet til landbruget. Her ser vi prisen på jord var 300.000-400.000 kr. pr. ha. for få år siden, til trods for, at det "kun" kunne forrente det halve. Hvem har skylden? Bankerne og andre pengeformidlere. For kunne folk ikke låne pengene, var der ikke blevet handlet til de priser. Igen enkelt og ligetil (i dag er prisen ca. det halve). Så kommer bankpakke 1,2,3,? Og skal redde bankerne for deres dumdristighed og manglende dømmekraft, er der mon mening i det? Det til trods ser vi, at bankdirektører må forlade den synkende skude med et gyldent håndtryk på mange mio. kr. Det er sygt og utilstedelig. De burde i stedet betale en del af det underskud, de selv har været med til at oparbejde. Mit håb og ønske er, at vi i fremtiden får udskiftet de uansvarlige og uduelige bankdirektører med mere fornuftige og jordnære af slagsen. Samtidig burde vi afskaffe begrebet "det gyldne håndtryk".

Forsiden