Banker slipper for yderligere kontrol

Bestyrelsesmedlemmerne i de danske pengeinstitutter undgår at få deres kompetence vurderet af Finanstilsynet.

Kravet blev ellers rejst tidligere på året af Socialdemokraternes finansordfører, Morten Bødskov. - Det er helt åbenbart, at der rundt omkring i landets bankbestyrelser sidder folk, der ikke har forstået deres hverv, begrundede Morten Bødskov dengang sit forslag med. Men nu har han måttet opgive at få strammet Finanstilsynets praksis op til også at omfatte en generel kvalitetskontrol af bestyrelsesmedlemmerne i de danske banker og sparekasser. - VKO-flertallet vil ikke være med til det, og derfor er vores forslag indtil videre desværre dødt, siger Morten Bødskov i dag. Unødvendigt Hos Sparekassen Vendsyssel er bestyrelsesformanden, fabrikant Svend Westergaard, ikke med med på Morten Bødskovs forslag om, at Finanstilsynet skal gennemføre en generel kvalitetskontrol af medlemmerne af de danske pengeinstitutbestyrelser. - Hvordan skal man opstille objektive kriterier for, hvem der er det rigtige bestyrelsesmedlem, spørger han. Svend Westergaard mener, at ansvaret for at vælge de rigtige medlemmer til bestyrelsen fortsat skal ligge hos ejerne. Normalisering Som tidligere omtalt i NORDJYSKE skrev Finanstilsynet efter en inspektion i Sparekassen Vendsyssel, at ”Sparekassens administration, herunder størrelsen af sparekassens bestyrelse ........., bar præg af at være en "fusionssparekasse." Svend Westergaard anerkender, at sparekassens bestyrelse er meget stor med 16 medlemmer, og at dette er et resultat af, at sparekassen i sin nuværende udgave er en følge af sammenlægninger af en række lokale sparekasser. - Størrelsen afspejler sammenlægningerne gennem årene og har ikke givet os problemer, men det er planen, at antallet af bestyrelsesmedlemmer vil blive skåret ned, så det i 2016 ligger på niveau med de pengeinstitutter, vi normalt sammenligner os med, siger han.

Forsiden