Bankerne tror på udendørs overvågning

Retspolitik 1. november 2002 07:00

AALBORG: Ganske vist er justitsminister Lene Espersen imod bankverdenens ønske om videoovervågning uden for bankerne, men bankerne giver ikke op i kampen for at begrænse antallet af røverier. - Det ideelle ville være de pengeløse filialer, men sådan er virkeligheden ikke. Danskerne vil have penge på lommen, og når de vil det, må der også finde en løsning, som er brugbar for alle parter, siger Karen Madsen, næstformand for Finansforbundet, de ansattes faglige organisation. Karen Madsen er medlem af sikringsudvalget, hvor man sammen med Finansrådet, pengeinstitutternes fællesorganisation, og politiet finder frem til anvendelige modeller efter dansk målestok. Ingen ønsker Fort Knox, altså topbeskyttede banker med indslusningsfolde og sikkerhedsvagter, som man har i Sydeuropa. Udover ønsket om videoovervågning, som ifølge bankverdenen vil kunne bidrage til røveriopklaringerne, fordi røverne som regel aflægger flere besøg ved det udsete sted, før de slår til, og formodentlig umaskerede, opereres med yderligere to modeller. Den ene er den pengeløse filial, som til gengæld så må stille en kontantautomat til rådighed, så kunderne altid kan få kontanter. Den anden er tidsforskydningslåse, så der går en tid, før dørene til pengeboksene aktiveres. Samtidig skal bankerne sørge for ordentlig skiltning med den valgte metode, så bankpersonalet ikke kommer i strid med uforstående kunder. Cash-in cash-out-terminalerne, som findes overalt i Sverige, er for det første kostbare i anskaffelse, for det andet tidrøvende og ensformige at benytte for personalet. Justitsminister Lene Espersen begrunder sin aversion mod videoovervågning med en bekymring for det overvågede samfund. - Men vi overvåges jo efterhånden overalt, hvor vi færdes, og det er jo ikke sådan, at vi vil sidde og spole hver dags film tilbage. Optagelserne skal kun bruges i de tilfælde, der er røveri, og det er ikke os i bankerne, der skal se på dem, men derimod politiet, siger Karen Madsen. Folketinget var ikke med på en lovændring, da man behandlede spørgsmålet tidligere på året. Man gik dog med til, at bankernes kontantautomater må overvåges.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...