Bankernes kreditrisiko øges

Virksomhedsøkonomi 17. september 2002 08:00

KØBENHAVN: Den negative udvikling i verdensøkonomien begynder at vise sig bl.a. i form af et svagt stigende antal tvangsauktioner og konkurser, og dermed øges banksektorens kreditrisiko og behovet for øgede hensættelser til tab. Niveauet er dog fortsat ikke en trussel mod sektoren, lyder vurdering fra Bjarne Jensen Consult i månedsbrevet Bankinfo. - Det er imidlertid vurderingen, at den danske banksektorens økonomi - efter de "syv fede år" - er så robust nu, at der for sektoren som helhed ikke er grund til at frygte et kollaps, hedder det i månedsbrevet. Det bemærkes dog, at der blandt de ca. 175 selvstændige pengeinstitutter herhjemme kan være en enkelt, som kan komme i problemer på grund af en uheldig udlånssammensætning. Når nedgangskonjunkturerne for de danske pengeinstitutter endnu ikke vurderes at udgøre en trussel, skyldes det, at de er kendt for at tage fat på hensættelserne på et ret tidligt tidspunkt i forhold til de problemer, der kan opstå med en kunde. - Det betyder, at der er opsamlet en ganske god stødpude i hensættelseskontiene i bankerne, som kan bidrage til at holde de økonomiske følgevirkninger nede, skriver Bjarne Jensen Consult. Der peges på, at de danske banker selv i konjunkturmæssigt gode år er fortsat med at reservere en del af det løbende overskud. Det er sket ved at holde tab og hensættelser i størrelsesordenen 0,3-0,4 pct. pr. halvår - dog har den for de store banker ligget på niveauet 0,1-0,2 pct. pr. halvår. RB-Børsen

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...