Bankfest med gode tal og pengegaver

Hans Chr. Nielsen
Pris­mod­ta­ger­ne - fra ven­stre Leif Mor­ten­sen, KFUM- spej­der­ne Øland-Lan­ges­lund, Leo Pe­der­sen, Bro­vst Id­ræts­for­en­ing, og Jane An­der­sen, Dia­be­tes­for­en­in­gen Fjer­rit­slev - flan­ke­ret af di­rek­tør Bir­git Tvær­gaard Niel­sen, Nor­dea Bro­vst, og fi­li­al­chef Anne Gre­the Juul, Nor­dea Fjer­rit­slev. Yderst til høj­re bank­rå­dets for­mand, Bent Hjort Knud­sen, der over­rak­te pen­ge­ga­ver­ne. foto: erik sahl
Brovst 9. marts 2007 05:00

BROVST: Nordeas årsmøde i Brovst-Hallen blev hele vejen igennem en festlig aften for de 250 deltagere, der kunne glæde sig over gode regnskabstal, god mad og god musikalsk underholdning af duoen Jane & Shane. Allerbedst var aftenen dog for repræsentanterne fra tre lokale foreninger, som blev betænkt med pengegaver fra Nordea Danmark-fonden. Leif Mortensen fra KFUM spejderne i Øland-Langeslund fik overrakt 10.000 kr., Leo Pedersen fra Brovst Idrætsforening 13.000 kr. og Jane Andersen fra diabetesforeningen i Fjerritslev 5000 kr. Pengegaverne blev overrakt af bankrådets formand, proprietær Bent Hjort Knudsen, Næsborg. Mødet i Brovst-Hallen var for Nordea-kunder i Brovst og Fjerritslev, der hører under Nordeas Løgstør-område. Løgstør-området dækker bankafdelingerne i Løgstør, Aars, Farsø, Fjerritslev og Brovst. I det forløbne år har Nordea i Løgstør-området øget overskuddet med 1,8 mio. kr. - fra 21,1 til 22,9 mio. kr. Direktør Erik Ernst fra Nordea i Løgstør understregede i sin beretning, at tallene ikke kan sammenlignes med de lokale selvstændige pengeinstitutters regnskaber, da Nordea ikke lokalt har nogen selvstændig fondsbeholdning eller selvstændig egenkapital, der kan give afkast. { Læs mere side 12

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...