Bankinfo: Konkurrencen skærpes i den finansielle sektor

KØBENHAVN:Den danske finanssektor er i særdeles fin økonomisk form, og første halvår gav rekordindtjening. Det er naturligvis godt for bankerne, men de står nu foran en yderligere skærpelse af konkurrencen i takt med, at de mange penge skal bruges til at vokse, konkluderer Bjarne Jensen Consult (BJC) i Månedsbrevet Bankinfo. De 59 pengeinstitutter, som løbende følges af BJC, har afleveret et samlet rekordresultat for første halvår på 12,9 mia. kr. før skat og ekstraordinære poster. Den solide økonomiske polstring har dog også hævet ambitionsniveauet blandt bankerne, der investerer betydeligt i nye tiltag - herunder nye filialer og flere ansatte - og nu der er udsigt til hård konkurrence om kunderne med prispres til følge. - Ingen - heller ikke de største banker - ønsker naturligvis at afgive kunder frivilligt. Det betyder, at rentabiliteten i de nye tiltag skal skaffes ved at "stjæle" de nye kunder fra konkurrenterne. Naturloven i et frit konkurrencepræget marked er, at når udbuddet overstiger efterspørgslen, falder priserne, hedder det i Bankinfo. Af ugebrevet fremgår det videre, at priskrigen indtil videre har været ført på rentemarginalen, men det må nu ventes, at også andre satser kommer under pres. Da konkurrencen vil sætte øvre grænser for prisudviklingen, skal indtjeningsgrundlaget sikres ved omkostningsreduktioner, og her peger BJC særligt på it-siden og de administrative funktioner. RB-Børsen