EMNER

BankInvest-direktør venter stigende aktiekurser

KØBENHAVN:Investeringsforeningen BankInvests investeringsdirektør, Bjarne Thorup, mener, at der er grund til optimisme med hensyn til aktiemarkederne. Han siger til det seneste nummer af foreningens blad ajour, at aktierne er over det værste, og at der kan ventes kursstigninger på 10 pct. det næste år på globalt plan. Samtidig anfører Bjarne Thorup, at renterne også har nået bunden. Det danske aktiemarked vurderes generelt at være attraktivt prissat. På plussiden tæller også, at de danske virksomheder stort set har indfriet de løfter, som de har stillet aktionærerne i udsigt. Endvidere har Thorup svært ved at forestille sig, at danske virksomheder skulle gemme på regnskabsmæssige skandaler, som det var tilfældet i USA. Derimod er der fortsat grund til forsigtighed med hensyn til investeringer i Europa, der af Bjarne Thorup betegnes som verdens syge mand. Specielt den tyske økonomi, som er Europas største, har problemer. Ifølge Thorup har Tyskland haft svært ved at klare overgangen fra industrisamfund til servicesamfund. - Deres system er for stift og har haft svært ved at omstille sig, så det er ikke her, vi venter den store vækst, siger Bjarne Thorup, som blev investeringsdirektør i BankInvest i december 2002. Han ser derimod lyst på det østeuropæiske marked, hvor de nye EU lande ventes at opleve økonomisk vækst og stigende optimisme som følge af medlemskabet. I Fjernøsten ser Thorup også gode investeringsmuligheder, da aktierne i regionen er lavt prissat , og med udryddelsen af lungesygdommen SARS er der basis for pæne kursstigninger. Ifølge InvesteringsForeningsRådets seneste opgørelse er BankInvest Danmarks tredjestørste investeringsforening efter Danske Invest og Nordea Invest. BankInvest havde ultimo juli ansvaret for 35,8 mia. kr. eller knap 11 pct. af den samlede formue i investeringsforeningerne, der nåede rekor den 328,6 mia. kr. i juli, da Nordea Invest og Danske Invests markedsandele var henholdsvis 26,3 pct. og 24,8 pct. RB-Børsen)