Frejlev

Bankmægler frifundet i landsretten

Kunde var glad for hjælpen, men mente, at firmaet tog sig for dyrt betalt.

Bankmæglergruppen ApS, der har hjemsted i Frejlev syd for Aalborg, har i to omgange vundet en sag om betalingen for den hjælp, firmaet har ydet en nødlidende husejer. Både byretten og nu Vestre Landsret har således frifundet Bankmæglergruppen for et krav på godt 50.000 kroner fra kunden, der kom i økonomisk uføre i 2006. Det var hans daværende hustru, der havde styret familiens økonomi, mens han kørte Europas landeveje tynde som lastvognschauffør. I 2006 blev de skilt, og han fandt ud af, at alt sejlede, og at huset styrede mod tvangsauktion. Efter annoncen om tvangsauktionen havde været bragt, blev han kontaktet af Bankmæglergruppen, og man blev enige om en administrationsaftale. Bankmæglergruppen udstedte tre nye pantebreve, og overtog familiens løse gæld. Tvangsauktionen blev afværget, og ved hjælp af den løbende administrationsaftale fik kunden efterhånden styr på tingene. Så selve det arbejde, som Bankmæglergruppen udførte, var i orden, men kunden blev vred over, at Bankmæglergruppen havde taget sig betalt for et kurstab på 47.000 kroner og for moms på honoraret. Han krævede derfor godt 50.000 kroner tilbage fra firmaet. Men begge retsinstanser siger, at aftalen helt klart og tydeligt siger, at pantebrevene skulle afregnes til kurs 90, hvilket gav kurstabet på de 47.000 kroner, ligesom der skal tillægges moms på sådanne rådgivningshonorarer. Så Bankmæglergruppen frifindes for kravet og skal desuden have i alt 22.000 kr. til sagens omkostninger.