Kunst

Banko for store og små

} JULESPIL: Vin, både rød og hvid, ænder og kalkuner står klar til håbefulde bankospillere, der måtte have lyst til at deltage i Terndrup Borgerforenings traditionelle julespil. Det foregår, som det har gjort i over 20 år, den første søndag i december, altså i dag, og det burde ikke komme bag på nogen, mener borgerforeningens formand, Mette Olsen. Men det burde det heller ikke, at borgerforeningen tænder byens juletræ, sådan som det skete sidste søndag. Dér havde man imidlertid kun halvt så mange deltagere, som man plejer, hvilket Mette Olsen til en vis grad tilskriver, at arrangementet ikke var nævnt under "Det sker" i denne avis. Det skulle der være rettet op på til dagens julespil, hvor borgerforeningen byder på slikposer til børnene og håber på omkring 100 deltagere, børn såvel som voksne - som man har for vane at samle på Terndrup Kro. Børnekunstjulerier } UDSTILLING: I hele December måned er det muligt at se en flot juleudstilling på Bælum Ældrercenter "Møllevangen". Det er børnene fra Bælum Solbjerg skoles Børnehaveklasse der har lavet nogle rigtige flotte juletegninger, nisser og selvportrætter. - Det er værd at lægge vejen rundt Møllevangen og se børnenes kunst. Forældre, bedsteforældre og eventuelle oldeforældre må ikke snyde sig selv for den oplevelse. Det er også værd at se på for alle andre. Men kom selv og se, opfordrer John Ochsendorf på vegne af Brugerrådet.