Forsikringsvirksomhed

Bankospil sikrer økonomi i radioklub

Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub Brovst/Løgstør, der i år kan fejre 75 års jubilæum, blev i sin tid oprettet som et forsikringsselskab, der kan hjælpe medlemmerne med at betale regningen, når der opstår skader på deres radio eller fjernsyn.

Ban­ko­spil er ble­vet ra­dio- og fjernsynsklubbens stør­ste ak­ti­vi­tet. ar­kiv­fo­to: micha­el koch

Ban­ko­spil er ble­vet ra­dio- og fjernsynsklubbens stør­ste ak­ti­vi­tet. ar­kiv­fo­to: micha­el koch

Tidligere har klubben også i en årrække brugt en del af sit overskud til at forære radio og fjernsyn til bl.a. plejehjem og Brovst Sygehus. Klubben fungerer stadig som et forsikringsselskab, men den største aktivitet er nu ugentlige bankospil, som er med til at sikre økonomien. Radio- og fjernsynsklubben har netop holdt generalforsamling i Skovsgårdhallens cafeteria, hvor formand Inger Pedersen, Skovsgård, oplyste, at der i det forløbne år er holdt 46 bankospil i Tranum Forsamlingshus plus to i Skovsgårdhallen. Foreningen har 163 medlemmer, en tilbagegang fra 192 sidste år. Syv medlemmer har i det forløbne år modtaget det maksimale erstatningsbeløb på 1500 kr. for totalskadede tv-apparater. Året før dækkede foreningen 19 totalskader. Årskontingentet er 400 kr. med forsikringsdækning - 85 kr. uden. Ca. 90 procent af medlemmerne har forsikringsdækning. Formand Inger Pedersen nævnte endvidere i sin beretning, at foreningen i oktober holdt en succesfuld pensionistfest med 180 deltagere - i år holdes festen lørdag 11. oktober. Hun nævnte også, at foreningen var repræsenteret på erhvervsmessen i Brovst Hallen i november. Kasserer Poul Jensen, Skovsgård, gennemgik regnskabet, der viser indtægter på 285.000 kr. og et overskud på 14.089 kr. Til bestyrelsen genvalgtes kasserer Poul Jensen og Egon Christensen, og der var nyvalg til Børge Roed og Dorthe Jensen. Der var endvidere genvalg til revisor Per Westergaard og suppleant Christian Pedersen.

Forsiden