Banksektoren er på vej mod nye overskudsrekorder

KØBENHAVN:Den danske banksektor er på vej mod nye overskudsrekorder. Det viser en gennemgang af halvårsregnskaber fra 28 banker, som månedsbrevet Bankinfo har lavet. De 28 banker har tilsammen præsteret det største halvårsoverskud nogensinde herhjemme, svarende til 1.765 millioner kroner før ekstraordinære poster og skat. Sammenlignet med første kvartal sidste år lå det tilsvarende resultat på 1.268 millioner kroner. Overskuddet svarer til en forrentning af egenkapitalen for halvåret på 8,8 procent mod 7,2 procent i første halvår sidste år, skriver Bankinfo. Udsigten til den nye rekord skyldes primært de seneste års positive udvikling, der generelt har betydet, at banksektoren generelt er økonomisk stærkt funderet med et højt egenkapitalniveau. Bankerne er desuden efterhånden dækket godt ind med hensættelser til dækning af mulige tab på udlån og garantier. Der er primært tale om regnskaber fra de mindre og mellemstore banker, idet de store bankers regnskaber først er klar fra den kommende uge og frem til udgangen af august, som er sidste frist for offentliggørelse. /ritzau/