Bannerslund

Bannerslund vol.39

Læserbrev om Bannerslundproblematik

Man undres igen og igen over at Jørgen Peiter, altid får sin vilje. Det er ikke mere end 2 måneder siden, at Frederikshavn Byråd underkendte Peiters ansøgning, om endnu engang at drive lagersalg på Bannerslund. Jette Toft (SF) spørger i Nordjyske fredag, om det samme. Her undrer man sig så over det svar, som John Christensen giver hende, og alle os andre. Der er administrativt givet tilladelse, altså uden om politikkerne?? Man undres om det er lovligt? Eller er det endnu bare en procedurefejl fra Kommunens side, som den vi så sidst, hvor man desværre ”glemte” at give besked til Jørgen Peiter, om at det stadig IKKE var lovligt, at drive lagersalg på Bannerslund. Og stakkels Jørgen Peiter, han havde jo ikke en jordisk chance, for at vide det ikke var lovligt. Der var jo slet ingen, der trods 9 års tovtrækkeri, med Kommunen, Nordjyske medier, undertegnede m.fl., der havde sagt til ham, at det ikke var lovligt. Så derfor vidste han det jo ikke, og handlede i god tro, det er da indlysende. Der oplyses fra John Christensen, at der nu er givet tilladelse til lagersalg, på op til 200 kvm, plus lager. Hvad forstår man med lager, er det alle de kasser med varer til lagersalget?? Og hvordan vil kommunen sørge for, at de 200 kvm ikke overstiges? Man undres også over, at man uden om byrådet, kan lave administrative tilladelser?? Vil det sige, at det egentlig er lige meget, hvad byrådet beslutter, for man laver det bare om, uden deres accept?? Ja undskyld, hvad skal vi så lige bruge byrådet til?? Jeg håber nu, at alle dem der stemte imod Peiters ansøgning, nu inden ferien vil kræve lagersalget stoppet, omgående. De kan da ikke være tilfredse med, at deres stemme er blevet underkendt, selvom de var i flertal, eller kan de?? Peiter har jo mange venner, også i byrådet.