Baptistmenighed støtter skole-projekt i Kashmir

SINDAL/KASHMIR:Sindal Baptistmenighed, hvor også Mosbjerg og Bindslev organisatorisk hører under, har for et par år siden involveret sig i et projekt, de ligger noget længere væk end bare syd for fjorden. Det drejer sig om et skoleprojekt i Kashmir, der kort fortalt går ud på at støtte forældreløse børn med mad, tøj, et sted at bo, omsorg og undervisning. - Vi samler ind fire gange om året, ved en gudstjeneste i kvartalet. Og projektet er nu også kommet med som en fast post i menighedens regnskab.siger Betty Beck Jensen, der - trods bopælen i Aalbæk - er medlem af Sindal Baptistmenighed og en af drivkræfterne i Kashmir-projektet. Hun oplyser, at der i år 2003 blev samlet 28.000 kroner ind til projektet, mens 2004 resulterede i et bidrag på 20.000 kroner. Projektets undervisningsdel er ifølge Betty Jensen dog rendt ind i det problem, at udlejeren af skolelokalerne har sat lejen voldsomt op. Derfor er der blevet købt en grund til opførelsen af bagmændenes helt egen skole.