Danmark

Barbariske

SLAGTEMETODER:Partiet "Værn om Danmark" er kommet godt fra start. Vi satser på at fortælle den brede befolkning om islam. Folk i almindelighed er tilsyneladende ikke klar over, at Danmark er ved at blive opslugt af islam i og med, at vi skal bøje af for islamiske traditioner, f.eks. halal-slagtning, og de færreste ved, at denne form for dyremishandling, som er foreskrevet i islam, praktiseres for ca. 98 pct. af dansk fjerkræ. De, der køber kyllinger i supermarkederne, får en kylling, der er slagtet efter islamiske slagtemetoder, som defineres som dyrplageri efter vore begreber. De fleste folketingsmedlemmer stemte for en undtagelse i dyreværnsloven, som gav tilladelse til denne barbariske slagtemetode for at tækkes islam. Sådan er der mange eksempler på, at danske kulturtraditioner må vige for islamiske skikke, og det vil vi gøre noget ved. Taquiyah er den muhamedanske strategi til at forblinde de vantro som led i deres erobringsstrategi, og det er vigtigt at oplyse folk om den muhamedanske løgn og forstillelse.