- Bare personalet har ret

Karl Bornhøft håber, at Skagen Sygehus kan præsentere et reeelt tilbud til patienter

Hospitaler 25. september 2002 08:00

NORDJYLLAND: - Jeg håber, at personalet på Skagen Sygehus har ret. Formanden for amtets sundhedsudvalg, Karl H. Bornhøft (SF), har om nogen været skydeskive i forbindelse med udarbejdelsen af Nordjyllands Amts budget for 2003. Det hænger sammen med, at den offentlige debat især har fokuseret på sygehusstrukturen i budgetudspillet, og der er fra mange sider blevet skudt på formanden, ligesom han er blevet skudt adskillige motiver i skoene. Karl H. Bornhøft: - Der er et stort lokalt ønske om at få undersøgt og afklaret mulighederne for sygehusets fortsatte bevarelse, og jeg er helt med på, at vi giver det en chance. Skagen Sygehus råder i dag over 27 senge, og lægestaben er på seks. - Jeg tør ikke selv byde på det fremtidige antal senge eller antallet af læger, men når man er pålagt at spare syv mio. kr., hvilket er en tredjedel af budgettet, så kan det naturligvis mærkes, siger Karl H. Bornhøft. Personalets eget spareforslag opererer således med fire sygehuslæger, og et realistisk bud på antallet af senge vil nok ligge på måske 16 til 18 sengepladser. Med hensyn til antallet af læger i fremtiden så skal dette spørgsmål forhandles på plads med Foreningen af Speciallæger. Karl H. Bornhøft har således den helt generelle holdning til spørgsmålet om Skagens Sygehus' eventuelle fortsatte eksistens, at sygehuset efter den økonomiske nedskæring skal være et reelt tilbud til patienterne. - Hvis det ikke har en vis værdi, så er der heller ikke nogen fornuft i at bevare sygehuset, er hans holdning. - Jeg kan da godt have visse betænkeligheder over, hvorvidt det kan lade sig gøre at bevare sygehuset, men det korte af det lange er, at det nu må komme an på en prøve, siger han. Udvalgsformanden er i øvrigt ikke tilfreds med de økonomiske rammer, som han mener regeringen presser ned over hovedet på amterne. - Jeg kan f.eks. oplyse, at vi på det sundhedsmæssige område får nye opgaver af regeringen for 134 mio. kr. i 2003 og kun 70 mio. kr. til at betale det med. Dette økonomiske gab skal vi dække ind ved besparelser på andre områder, og det er klart utilfredsstillende, understreger Karl H. Bornhøft.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...