EMNER

Bare rolig: Det virker også i år..

Domorganist Erling D. Thomsen forsikrer, at julen også i år spilles ind fra klokkespillet i domkirketårnet.

Domorganist Erling D. Thomsen forsikrer, at julen også i år spilles ind fra klokkespillet i domkirketårnet.

AALBORG:Selv om den er gal med de fleste mekaniske dele i Budolfi Kirkes klokkespil, og der er lagt an til en redningsaktion, er der næppe fare for, at katastrofen indtræder i en fart, så julens toner ikke også vil lyde fra klokkespillet denne juleaften. Lige præcis 24. december er nemlig en særlig aften, når det drejer sig om klokkespillet højt oppe over byen. To gange har der været præmiere på nye klokkespil netop juleaften. Første gang var i 1934, da kirkens første klokkespil blev indviet i forbindelse med julegudstjenesten, og anden gang var juleaften 1970, da ikke blot borgerne i midtbyen og kirkegængerne i domkirken hørte det nye store klokkespil. En time før midnat julenat kunne alle Danmarks Radios lyttere høre tre julemelodier fra det nye klokkespils 48 klokker, Skandinaviens største og indviet fire dage forinden med festgudstjeneste og en daglang klokkekoncert. Det klingende vartegn har lydt lige siden. Fra kl. 8 morgen til kl. 22 aften slår det kvarterslag og timeslag, og med timeslaget følger i tidsrummet kl. 9-22 en lille melodi, løbende skiftet i takt med året og kirkeåret. Klokkerne kan betjenes manuelt, sådan som det sker ved klokkekoncerter, fra et rum i spirets kuppel lige under klokkespillet, men ellers er spillet siden 2000 styret fra en computer. Det klokkespil, som første gang lod sine toner lyde juleaften 1934, var på 18 klokker og var udført og leveret af Aktieselskabet De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder i Aalborg. Det holdt i 34 år, inden det i 1968 var totalt nedslidt. Op til jul 1970 blev så det nye klokkespil taget i brug. Det har 48 klokker, støbt tildels af malmen fra de gamle klokker. De blev nemlig - for at undgå instrumenttold på de hele klokker - knust, og 1,6 tons skrot blev sendt til Holland, hvor Petit og Fritsen fik overdraget opgaven at støbe og levere de nye klokker og den tilhørende spillemekanisme. Det nuværende klokkespil kan som nævnt betjenes manuelt via et stokklaviatur i kabinen under klokkerne, sådan som det benyttes ved klokkespilskoncerter, eller det kan høres ved hjælp af et elektrisk klaviatur.