Natur

Barkbiller tager for sig af sitka-plantagerne i Thy

Klitplantør Kim Christensen og skovningsmaskinfører Jens Evald Pedersen konstaterer af larver fra jættebarkbiller giffer i sig af sitkagranerne. Arkivfoto

Klitplantør Kim Christensen og skovningsmaskinfører Jens Evald Pedersen konstaterer af larver fra jættebarkbiller giffer i sig af sitkagranerne. Arkivfoto

Barkbilleangreb har fået langt større omfang end ventet i statsskovene i Thy THY: Et sammenfald af uheldige omstændigheder lægger stadig flere af skovarealerne i Thy øde. Tidligere på året stod det klart, at jættebarkbillerne satte et massivt angreb ind, men i dag må statsskovrider Ditte Svendsen konstatere, at angrebene har været værre end først antaget. - Derfor er vi stadig i gang med at fælde de angrebne sitkabevoksninger, så det har fremrykket en del af konverteringen til andre træsorter, siger Ditte Svendsen. - Jættebarkbillelarverne angriber fortrinsvis ældre sitkabevoksninger, når der er de rette klimatiske forhold, og hvis bevoksningerne er svækket på grund af stormfald, så det er altså et sammenfald af uheldige omstændigheder, konstaterer Ditte Svendsen. - Det betyder, at vi i hele distriktet vil fælde ca. 52.000 kubikmeter i år som følge af billeangreb. Det svarer til, at 60 hektar skov ryddes. Hertil kommer, at vi lige efter nytår påregner at rydde yderligere 20.000 kubikmeter. - Men heldigvis har vi opdaget angrebet i tide, så vi formår at redde værdierne, inden træerne dør og ikke længere kan afsættes til tømmer. Og heldigvis er afsætningssituationen gunstig i år sammenlignet med de senere år, som har været præget af store udbud efter stormfald, noterer Ditte Svendsen med tilfredshed. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Holm poul.erik.holm@nordjyske.dk