Flade

Barn af Flade

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Munkegården - Birthes farfar og farmors gård.

FREDERIKSHAVN:Birthe Tellefsen er barn af Flade. Både hendes mors forældre, Bertus og Maggi Jensen, og hendes fars, Jens og Ottine Nielsen, boede i Flade. Nielsen på Munkegården, Jensen på nabogården Gaden. Fra Birthe var to til hun var tolv havde hun sin faste gang på bedsteforældrenes gårde og på Søndergård i Vester Flade, hvor hendes veninde, Aase, boede. Birtes forældre forpagtede i den periode Østergård, som lå lidt længere inde mod Frederikshavn. Mellem hendes hjem og bedsteforældrenes gårde i Øster Flade lå skolen og efter skoletid smuttede Birthe tit på egen hånd til Flade. Oftest til Munkegården. Som ældste barnebarn hos to hold bedsteforældre fik Birthe masser af opmærksomhed og levede med i bedsteforældres hverdag. Især farmoderen, Ottine Nielsen, prægede Birthe. Farmoderen var et mangesidigt talent. Blandt andet var hun en ferm rimsmed, der både skrev lejlighedsdigte, essays til Landbobladet og underfundige debatindlæg på vers til de lokale aviser. Hun sad i skolekommissionen, og Birthes farfar var sognerådsmedlem og aktiv i landbrugsorganisationer. Bedsteforældrene på Munkegården havde en stor omgangskreds, som også talte nogle af ”fine”. Farfaderen spillede l’hombre med bl.a. redaktør Heidemann, Vendsyssel Tidende, og Venstrehøvdingen, overlærer Robsøe. Hos bedsteforældrene på Gaden spillede Birthes morbrødre det mere folkelige kortspil scherwensel - og skændtes bravt imens. Morfaderen lod dem spille, bare indsatserne ikke blev for store, men deltog ikke selv. Birthe Tellefsen, der på Enighedsvej i Frederikshavn, var i mange år sygehjælper på sygehuset og medarbejdende landhusmor på hendes og ægtefællens Jørns gårde i Dvergetved og senere i Mosbjerg.