Barn af Lindholm

Tove Pedersen, Thistedvej 32, Nørresundby, fylder onsdag 80 år.

Hun er en af den slags ildsjæle, som er det uundværlige kit i et aktivt og velfungerende lokalsamfund. Tove Pedersen kan se tilbage på et liv, præget af engagement i først og fremmest Lindholm. Her, på kanten af Limfjorden, har hun tilbragt hele sit liv i huset, som hun voksede op i og siden selv overtog. Da den lokale skole, Thistedvejens skole, i 1970'erne kom i fare, var hun som medlem af skolenævnet en af frontfigurerne i kampen for at bevare skolen - en kamp, der i første omgang lykkedes, da borgerne ved en folkeafstemning sagde nej til byrådets forslag om at lukke skolen. (Siden, i 1985, blev skolen alligevel nedlagt). Hun engagerede sig også i skoledebatten uden for Lindholm som medlem af skolekommissionen og af Skole og Samfund, hvis nordjyske næstformand hun var i en årrække. Samtidig prøvede hun at søge indflydelse på skolepolitikken ved at kandidere til byrådet, først for Venstre, siden på den tværpolitiske Listen for medbestemmelse - i begge tilfælde dog uden at opnå valg. At en kvinde blandede sig i skoleforhold - og i arbejdet i menighedsrådet, som Tove Pedersen også har været medlem af - var ikke så usædvanligt. Det var det til gengæld, at en kvinde var formand for et vandværk. Tove Pedersen sad i 27 år i bestyrelsen for I/S Lindholm Vandværk, heraf de 13 år som formand. Hun er i dag æresmedlem - formentlig især på grund af sit mangeårige arbejde for at sikre godt drikkevand. Men det kan også have været medvirkende til æresmedlemskabet, at hun som formand tog det usædvanlige initiativ at arrangere folkefest for værkets forbrugere hvert femte år. Arrangementet trak 400-500 deltagere og var, synes hun, en god investering i at bevare et lokalsamfund, hvor folk kender hinanden og - derfor - hjælper hinanden, når der er brug for det. Formandsposten i Lindholm Vandværk førte også til poster i Aalborg Kommunes vandplanudvalg og i de private vandværkers sammenslutning. Sin allervigtigste livsindsats har Tove Pedersen imidlertid ikke lagt uden for hjemmets vægge. Som ung var hun i nogle år tandtekniker og uddannede sig siden til socialrådgiver. Hun opgav dog udearbejdet for at tage sig af sin multihandicappede datter Marianne. Eksperterne sagde, at Marianne højst blev 10 år. Men hun blev 58. I sidste uge begravede Tove Pedersen sin ældste datter, som livet igennem har boet hjemme, og som mere end noget andet har været omdrejningspunktet i sin mors liv. Dermed er der blevet stille på Thistedvej 32. For fem år siden mistede Tove Pedersen ægtefællen Kaj, der som hun var et barn af Lindholm. Han voksede op ovre på den modsatte side af gaden og havde størstedelen af sit aktive virke som operatør i den nu forlængst hedengangne Lindholm Bio. Heldigvis har Tove Pedersen døtrene Vibeke og Maiken, der begge bor i området. Og så har hun stadig et enkelt offentligt hverv - i elselskabet ESV's repræsentantskab, hvor hun i 30 år har været ene høne i kurven og netop er genvalgt til en ny periode.

Forsiden