Barnebarn og hund holder modet oppe

Sølle at amtet ikke vil indrømme sin fejl, mener patient

Sam­ti­dig med, at Bir­the Hjort­holm Lar­sen er i ke­mo­te­ra­pi, kæm­per hun en stæ­dig kamp for at få am­tet til at be­ta­le de godt 60.000 kro­ner, som bryst­ope­ra­tio­nen på pri­vat­hos­pi­ta­let Møl­holm kos­te­de. Foto: Tor­ben Hansen

Sam­ti­dig med, at Bir­the Hjort­holm Lar­sen er i ke­mo­te­ra­pi, kæm­per hun en stæ­dig kamp for at få am­tet til at be­ta­le de godt 60.000 kro­ner, som bryst­ope­ra­tio­nen på pri­vat­hos­pi­ta­let Møl­holm kos­te­de. Foto: Tor­ben Hansen

AALBORG:- Når det er allermest træls, får jeg det straks lidt bedre, hvis mit barnebarn Lukas ringer for at snakke med mig. Birthe Hjortholm Larsen er træt de fleste dage. Hun får kemoterapi efter en brystkræftoperation for tre måneder siden. Men ikke nok med det. Samtidig kæmper hun for at få Nordjyllands Amt til at betale regningen på godt 60.000 kroner, som operationen på privathospitalet Mølholm kostede. - Havde det ikke været for opringningerne fra mit barnebarn og uvurderlig stor støtte fra min mand, resten af familien og alle mine venner, tror jeg slet ikke, at jeg orkede, siger den 55-årige aalborgensiske kvinde. Udover familie og venner har hun en trofast støtte i hunden Willi, som sørger for, at hun kommer ud og får motion og frisk luft hver dag. Desuden har Birthe Hjortholm Larsen fra naturens hånd et lyst og positivt sind samt en vis portion stædighed. Tilsammen giver det hende styrke til at kæmpe for at blive kræften kvit og at holde amtet fast på, at den bør betale regningen for operationen. For godt fire måneder siden gik Birthe Hjortholm Larsen til sin egen læge, fordi hun havde mærket en knude i det højre bryst. Lægen henviste hende til en undersøgelse på hospitalet. Et par uger senere - 12. juli - blev Birthe Hjortholm Larsen indkaldt til møde på sygehuset for at få svaret på scanningen og vævsprøverne. Manden var med. Under samtalen med overlægen og en sygeplejerske fik hun besked om, at der var tale om en kræftknude og at hun kunne blive opereret 22. august. Altså først halvanden måned senere. - Det er et chok at få sådan en besked. Nu var det pludselig mig og ikke naboen, som var ramt af kræft, fortæller hun. Birthe Hjortholm Larsen spurgte overlægen, om det virkelig kunne passe, at hun først kunne blive opereret halvanden måned senere. - Overlægen beklagede og svarede, at så lang var ventelisten. Ulykkelig og bange forlod hun sygehuset sammen med sin mand. Den følgende nat sov Birthe Hjortholm Larsen overhovedet ikke. Tankerne om galopperende kræft rumsterede i hovedet, og næste dags morgen besluttede hun at tage sagen i egen hånd. - Når der er tale om en livstruende sygdom som brystkræft, er der så vidt jeg ved en behandlingsgaranti inden for 14 dage. Jeg syntes ganske enkelt ikke, det kunne være rigtigt, at jeg skulle vente halvanden måned på at blive opereret. Og jeg frygtede helt ærligt, at jeg ville dø inden. Fuld forståelse Birthe Hjortholm Larsen ved også, at der er noget, som hedder frit sygehusvalg. Så hun ringede rundt til sygehusene i Viborg, Århus og Vejle for at høre, om hun hurtigt kunne komme på operationsbordet et af de steder. Men det kunne ikke lade sig gøre. - På Vejle Sygehus nævnte de, at privathospitalet Mølholm kunne være en mulighed. Så jeg ringede dertil. Hos privathospitalet fik Birthe Hjortholm Larsen at vide, at hun kunne komme til forundersøgelse samme aften - torsdag 13. juli - og blive opereret 31. juli, straks når lægen kom tilbage fra ferie. Sammen med sin mand besluttede Birthe Hjortholm Larsen at benytte sig af den mulighed, og hun ringede straks til Aalborg Sygehus og bad om at få papirerne gjort klar, så de kunne komme med til Mølholm. - På Aalborg Sygehus havde de fuld forståelse for vores beslutning. Ja, de roste ligefrem, at vi på eget initiativ havde undersøgt mulighederne og ønskede mig held og lykke. Personalet på Aalborg Sygehus bad Birthe Hjortholm Larsen kontakte amtets patientkontor, inden hun tog til forundersøgelse på Mølholm. Det gjorde hun straks, da hun kom hjem. Ifølge den kræftramte kvinde var den medarbejder, hun snakkede med på patientkontoret, også særdeles forstående og roste hende for et godt initiativ. - Hun forklarede også, at det kunne være, at jeg blev nødt til selv at lægge penge ud til forundersøgelsen, men at jeg naturligvis ville få refunderet beløbet hos amtet senere. Takkede nej Med den besked kørte Birthe Hjortholm Larsen sammen med sin mand til privathospitalet Mølholm. Her blev hun undersøgt af den overlæge, som godt to uger senere skulle operere hende. - Jeg følte mig tryg, da jeg tog derfra, fortæller den 55-årige kvinde. Fire dage senere ringede en medarbejder fra Nordjyllands Amt og forklarede, at hun lige skulle have undersøgt, hvordan sagen kunne klares på bedste måde. Yderligere to dage senere ringede medarbejderen og fortalte, at de havde været så heldige at få en operationstid på Viborg Sygehus 27. juli. Altså to dage før den aftalte operation på privathospitalet. Det takkede Birthe Hjortholm Larsen nej til. - Jeg syntes ikke, det var fair, at jeg skulle starte forfra, når jeg nu havde været til forundersøgelse på Mølholm og var helt tryg ved at skulle opereres der. Og sådan blev det. Sammen med sin mand tog Birthe Hjortholm Larsen til privathospitalet og blev opereret. Lige siden har hun stædigt kæmpet for at få amtet til at betale regningen, samtidig med at hun går til kemoterapi. - Amtet har begået en klar fejl i og med, at jeg ikke fra starten fik den rette information. Det kan ske for alle. Men jeg synes, det er sølle, at amtet ikke vil indrømme sin fejl og betale mine udgifter. Birte Hjortholm og hendes mand har været nødt til at låne de godt 60.000 kroner, som operationen på Mølholm kostede. - Alle, jeg snakker med, er ligesom jeg uforstående over for, at amtet ikke vil betale. Heldigvis er jeg ret stædig, så jeg fortsætter med at kæmpe for de penge, jeg føler mig fuldt berettiget til.