Farsø

Barnets tarv må altid være det vigtigste

FARSØ: Børn fra socialt belastede familier skal ikke handicappes, næsten før deres liv for alvor er kommet i gang. Sagen fra Farsø viste, at lovgivningen og myndighederne langt fra altid står på barnets side, når det brænder på. Det skal der rettes endegyldigt op på. Farsø-sagen er desværre langtfra enestående, og socialministeren udtalte endda, at byrådet i Farsø formentlig havde handlet i tråd medl ovgivningen, da de forsøgte at tvinge Mia til samvær med en pædofildømt mand – stik imod hendes eget ønske. Det betyder ikke, at byrådet havde ret. Det betyder, at lovgivningen omgående må laves om! Når et barn har behov for hjælp, skal det væsentligste kriterium være barnets bedste, og derfor må lovgivningen laves om og området tilføres ressourcer.

Forsiden