Aalborg

Barometer klar igen efter pause

AALBORG:Med dagens konjunkturmelding er Nordjysk Konjunkturbarometer tilbage efter en ufrivillig pause i årets tredie kvartal. - Dårlig økonomi betød, at vi ikke var i stand til at gennemføre undersøgelsen i juli kvartal, men nu er det økonomiske grundlag for arbejdet atter på plads, og vi er garanteret drift året ud og 2005 med, siger lektor Bent Dalum fra Aalborg Universitet, der deltager i analysearbejdet. Konkunkturbarometrets budget lyder på 855.000 kr. årligt. For det beløb gennemføres der desuden en analyse vedrørende virksomheders innovation. Som led i reorganiseringen er gruppen, der økonomisk støtter op bag konjunkturbarometret udvidet med Region Aalborg Samarbejdet samt Spar Nord Fonden. I forvejen var Arbejdsmarkedsrådet Nordjylland, Nordjyllands Udviklingsfond og Spar Nord Bank repræsenteret i gruppen bag barometret, der rapporterer svar fra et fast panel på ca. 1000 repræsentativt udvalgte nordjyske virksomhedsledere. Udover deres forventninger til udviklingen i det kommende kvartal skal lederne gøre rede for den faktiske udvikling i kvartalet forinden. Det er Jysk Analyseinstitut, der gennemfører de 1000 interviews.