Orlovsordninger

BARSEL

{ Den kommunale barselsudligningspulje kommer til at dække ansættelse af vikarer under barsel og i de tilfælde, hvor den gravide må gå på barsel tidligere. { Samlet kommer puljen til at indeholde 7 millioner kroner. Herudover vil kommunen få refusion fra staten til barselsudgifter. { Medarbejdere inden for børne- og kulturforvaltningen skal betale 700 kroner, mens ansatte inden for ældreområdet må betale 2200 kroner til den fælles pulje. De øvrige ansatte ved kommunen skal betale 1800 kroner om året.