Orlovsordninger

Barselsorlov afbrydes for at spare

Selv om hendes fire måneder gamle datter Frederikke afskærer hende fra enhver form for politisk aktivitet lige nu, har det nordjyske folketingsmedlem Inge-Lene Ebdrup (V) midlertidigt afbrudt sin barselsorlov.

Det sker på opfordring fra ledelsen i Folketinget, der derved kan spare løn til en barselsvikar i den stille sommerperiode. - Det er helt utilstedeligt. Jeg er både vred og sur over, at man skamrider sine egne love på den måde, siger Gudrun Laub (V), der i november i fjor blev indkaldt som stedfortræder for Inge-Lene Ebdrup. Op til tingets sommerpause fik hun imidlertid at vide, at hun fra 1. juni til 1. oktober ikke skal være stedfortræder, fordi Inge-Lene Ebdrup midlertidigt afbryder sin barselsorlov. Gudrun Laub går glip af en månedsløn på 45.000 kr. Men, pointerer hun, det er ikke hovedårsagen til hendes vrede: - Det væsentligste er for mig det demokratiske problem. Ganske vist har Folketinget normalt ikke møder i denne tid, men udvalgene mødes, siger hun. Eksempelvis ville Gudrun Laub, der passede Inge-Lene Ebdrups stedfortræderpost i Europaudvalget, gerne have deltaget i de seneste ugers debatter om den ny EU-traktat. Men stolen stod tom: - Jeg ammer stadig Frederikke fuldt ud, så jeg kan ikke tage til København de første par måneder, siger Inge-Lene Ebdrup, der afbrød sin orlov efter opfordring fra Folketingets formand, Christian Mejdahl (V). - Jeg har ikke tænkt nærmere over det, men Gudrun Laub kan da godt have en pointe. For der sker trods alt noget på Christiansborg, og det er klart, at jeg ikke kan tage del i dét i nær samme omfang, som Gudrun Laub kunne have gjort, siger Inge-Lene Ebdrup, hvis økonomiske situation ikke ændres af den afbrudte orlov. Folketingsmedlemmer har fuld løn under barsel. Inge-Lene Ebdrup har tænkt sig at holde orlov frem til 31. januar 2008. Det betyder, at Gudrun Laub fra oktober igen skal i sving på tinge. Tre andre kvindelige folketingsmedlemmer har også midlertidigt afbrudt deres barselsorlov. Det har ikke været muligt at træffe Christian Mejdahl for en kommentar. Et andet medlem af Folketingets præsidium, Helge Adam Møller (K), forventer reglerne ændret inden næste sommer: - Det nuværende system er fra en tid, da sommermånederne vitterligt var meget rolige i den politiske verden. I dén situation kunne det være fornuftigt ikke at honorere en stedfortræder i fire måneder for at ligge på ryggen i Blokhus. Da vi i foråret drøftede emnet i præsidiet, var der desværre ikke flertal for at lave systemet om. Det tror og håber jeg, der vil være, når vi igen tager det op, siger han. Leder 1. sektion side 6