Barselsrytmik på herregården

Jammerbugt Kulturskole etablerer et nyt barselsrytmikhold for de helt små og deres forældre på barselsorlov.

Musik med babyer er en ramme omkring et musisk samvær, der bygger på tryghed, kontakt, leg og livsglæde.

Musik med babyer er en ramme omkring et musisk samvær, der bygger på tryghed, kontakt, leg og livsglæde.

Torsdag 12. januar kl. 10.15 står musikpædagog Helle Pedersen klar til at spille og synge for og med babyer og deres forældre i Riddersalen på Bratskov i Brovst. - Barnet oplever musikken gennem kroppen og alle sine sanser. Når forældre synger for og med deres barn, opstår der en nær og varm kontakt. Forældrene får inspiration og redskaber til at bruge sang og musik som en positiv og stimulerende samværsform i hjemmet, forklarer kulturskolen.