Lokalpolitik

Barsk mistænkeliggørelse af ældreforeninger

formand for Saltum Pensionistforening og for Pandrup Kommunes Egnssamlings Støtteforening, Fælledvej 30, Saltum ÆLDRESTØTTE: Flere ældreforeninger, -klubber og -organisationer mistænkes nu af socialudvalget for at søge om støtte, selv om de har penge på kontoen. Det er den barske udtalelse af formand for socialudvalget i Brovst Kommune, Erling Jacobsen, i mandagsavisen. Endnu, kan man med rette sige: Hvad tilkommer det en mand fra Pandrup Kommune at blande sig i denne sag. Og dog - inden så længe udgør vi sammen med Brovst, Aabybro og Fjerritslev en enhed. Straks, det var en kendsgerning, at nu blev det Jammerbugten, tog vi formænd for pensionistforeningerne kontakt med hinanden. Fra foreninger uden for Pandrup var det ren "jammer", i hvert fald stillet op mod den behandling, vi får. Efter det oplyste har jeg stadig stor respekt for den politik, man driver i Pandrup Vi modtager fra kommunen 2x45 kr. årligt pr. medlem (i alt godt 700 medlemmer). Ej heller afslår man at støtte med 115-midlerne (tilskud til frivilligt, socialt arbejde). Det er et meget stort arbejde, bestyrelserne yder. Sponsorer opsøges til annoncer og støtte til banko m.v. Bestyrelsesmøder holdes i egne hjem for egen regning, i Lerup-Tranum bager man sågar brød til møderne. For øjeblikket har vi i Saltum Pensionistforening en kassebeholdning, der overstiger det af Erling Jacobsen nævnte. Jeg ved meget vel - som tidligere kommunalpolitiker - at visse partier ønsker, at alle skal være lige fattige. Endnu engang ros til Pandrup Byråd, også socialdemokraterne, de "snuser" ikke i vore kasser, men takker de mange frivillige for et ærligt stykke arbejde. Nu, kære Erling Jacobsen, besvar venligst offentligt: Pkt. 1: Er det din private mening, at vi tømmer kassen, før vi søger 115-midler ? Pkt. 2: Har du byrådet bag dig? NB: Til borgmestrene i de fire kommuner (især jer, der genopstiller): Vil I love at leve op til frivillig støtte, så man stadig kan mønstre bestyrelser, der går foran? Vi har overstået et folketingsvalg. Før vi tænker os om, må vi afsted igen. Inden kommunevalget er vi mange seniorer, der spørger ind til jeres holdning omkring ovenstående.