EMNER

Barske sygehjælpere

Soldater er på kursus på Social og Sundhedsskolen, inden de skal sendes ud i verden

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Omkring en ud 10 soldater, der skal sendes ud, gennemgår en ekstra uddannelse som sygehjælper.

AALBORG:Normalt er der ikke ret mange mænd på SOSU Nord i Vodskov. De fleste af eleverne, der går på social- og sundhedsuddannelsen er nemlig kvinder. Men lige i tiden er kønsfordelingen noget tættere på ligestilling. Det er ikke fordi, at der lige pludselig er flere unge mænd, der gerne vil have en uddannelse som social- og sundhedsassistent. Mændene kommer fra Hærens Logistik Skole, og de er her kun på kort besøg - nemlig mens de er på sygehjælperkursus på SOSU Nord. - Men vi er glade for at have dem her, selvom det selvfølgelig er noget andet at undervise dem, fortæller Jens Bols, der er uddannelsesleder på skolen. Normalt har forsvaret selv stået for at oplære en del af soldaterne til at kunne varetage tjansen som sygehjælper, men efterhånden som det danske forsvar oftere deltager i missioner rundt omkring i verdens brændpunkter, opstod der et behov for en mere professionel uddannelse. - Vi uddanner dem i en slags intensiv førstehjælp. Hvordan man begrænser skaderne, så man forhåbentlig kan undgå de mest alvorlige skader, fortæller Jens Bols. Intensivt forløb Nu ligner Hammer Bakker ikke særlig meget Irak, men alligevel forsøger man at gøre øvelserne så realistiske som muligt. Undervisningen foregår dels i lokaler på skolen, men også i skoven rundt omkring skolen. Efter klasseundervisningen skal soldaterne ud og afprøve deres nye færdigheder. Her skiftes de til at være figurant og sygehjælper. Figuranterne bliver sminket med skudsår, kraftige forbrændinger, afskudte lemmer og brækkede ben m.m. Det kan se lidt voldsomt ud, når man som almindelig borger er på skovtur i bakkerne. I løbet af 2007 skal SOSU Nord uddanne 18 hold sygehjælpere af 20-25 elever pr. hold. Seks af holdene har allerede gennemført uddannelsen. Undervisningen er sammensat som et meget intensivt undervisningsprogram. Forløbet strækker sig over to uger, og der undervises hver dag fra kl. 8 til 18. Soldaterne undervises i kroppen og dens funktioner, og der undervises i at yde førstehjælp i traumesituationer. På de to uger bliver soldaterne klar til at løse sygehjælperopgaver, når de for eksempel sendes til krigszoner i Afghanistan og Irak. - De soldater, der er på kurser nu, er alle sammen soldater, der har meldt sig til at blive sendt ud. Derfor er det selvfølgelig ekstra vigtigt, at de får uddannelsen, men målet er at også vores personel i Danmark skal have den, fortæller Westen-Jensen fra Aalborg Kaserner. Det er relativt sjældent, at de danske tropper rammes af alvorlige uheld og ulykker, men når det sker, er det vigtigt, at ekspertisen er til stede. Omkring en ud af 10 udsendte soldater har fået et ekstra kursus som sygehjælper. Sygehjælperne fungerer som almindelige soldater i missionen - forskellen er bare, at når uheldet er ude, er det deres opgave at hjælpe de sårede. Nogle melder sig frivilligt til tjansen, mens andre får ordre om det. Simon Siri-Olsen er befalet til uddannelse som sygehjælper, men ville egentlig gerne selv af sted. - Så det er helt frivilligt, jeg er her. Det er spændende og udfordrende. Jeg har før fået et førstehjælpskursus, men her lærer jeg mere. Jeg får et bedre kendskab til kroppen og dens funktioner, siger Simon Siri-Olsen. Når han er færdig med sin sygehjælperuddannelse, skal han fungere som sygehjælper i en deling på 10. Til august rejser han til Afghanistan og skal bruge sine nye færdigheder ude i felten. Flere formål Major Westen-Jensen fra Aalborg Kaserner oplyser, at Hærens Logistik Skole har flere formål med at uddanne sygehjælperne. - Vi skal gerne kunne bruge sygehjælperne, når vi er ude på opgaver for den danske stat i Afghanistan eller Irak. Ved at gennemføre uddannelsen på SOSU Nord forventer vi, at vores soldater bliver bedre rustet til at løse opgaverne, siger han. Det andet formål er mere langsigtet. Når militærkarrieren er forbi, skal en del af soldaterne i gang med en egentlig uddannelse til det civile liv. Ved at inddrage uddannelsesinstitutioner i dele af soldaternes uddannelse er håbet, at det på længere sigt bliver lettere for soldaterne at få anerkendt de kompetencer, som de opøver undervejs i deres militære karriere.