Film

BASaren er blevet renoveret

Det er sket på trods af usikkerhed for fremtiden

BRØNDERSLEV:- Selv om fremtiden er usikker for BASaren, har vi i foråret renoveret BASaren. Det kunne formanden for Brønderslev Amatør Scene (BAS), Finn Verner Jensen, oplyse på generalforsamlingen. - BASaren ser nu igen rigtig godt ud indvendigt. Der er stadig et par hængepartier, og det udvendige lader stadig meget tilbage at ønske. Men det udvendige kan vi ikke gøre noget ved, sagde Finn Verner Jensen. Han oplyste, at man er nødt til at begrænse brugen af BASaren. - Man har i byen fået øje på BASarens kvaliteter, så vi efterhånden får mange henvendelser om leje af BASaren. Vi prøver ikke at gøre en forretning ud af det, men siger ja, hvis vi finder, at arrangementet har et kunstnerisk eller socialt sigte, og det ikke kolliderer med vore egne aktiviteter. - Vi har i bestyrelsen besluttet at være lidt mere restriktive med hensyn til medlemmers brug af BASaren. Hvis en gruppe medlemmer finder sammen for at arbejde med drama i BAS-regi, står BAS' faciliteter til rådighed - herunder BASaren. Hvis aktiviteten ikke er tænkt at skulle foregå i BAS-regi, må man leje BASaren på samme vilkår, som medlemmer kan leje til private formål.Som en del af biografplanerne har BAS lejet lokaler, der støder op til BASaren. De skal indrettes til blandt andet projektorrum og øvesal. Finn Verner Jensen oplyste, at det på en ekstra generalforsamling er besluttet at arbejde for at etablere biograf i BASaren. - Selv om vi ikke har fået alle de penge, vi ønskede os, har vi besluttet at etablere biografen. - Det oprindelige budget var på 343.000 kr., men dette beløb er reduceret med 40.000 kr. i første omgang at anskaffe os en mindre projektor. - I de 50.000 kr. vi mangler, indgår 30.000 kr. til egen arbejdskraft. Vi prøver stadig at skaffe de sidste 20.000 kr. ved hjælp af sponsorer. BAS har fået 250.000 kr. til etablering af biografen fra Filminstituttet og Nordjyllands Amt. BAS håber at kunne vise den første film omkring 1. august. Der er konstateret hussvamp i skuespillerrummet, og i forbindelse med den store januar-storm blev et af de ny, lejede lokaler beskadiget, men alle skader er udbedret af Landboforeningen.