Hals

Basis for pårørendegruppe til sindslidende

Lotte Ramsing lotte.ramsing@nordjyske.dk HALS: Socialpsykiatrien i Hals Kommune er ved at starte en pårørendegruppe , og under en foredragsaften i "Væksthuset" blev der allerede givet flere tilsagn om at være med. Kredsformanden for SIND, Jens Ibsen, og formanden for pårørendegruppen i Nordjylland, Rita Paaske, øst ud af deres erfaringer som aktive i en pårørendegruppe i Aalborg , som de har en del års erfaring med. De fortalte om det uoverskuelige, afmagten, skuffelsen, det at tro, at man er alene som pårørende. Presset i forhold til ægtefælle, samlever, børn, søskende og andre i ens omgangskreds. En gruppe bliver startet bare to melder sig. En givende aften hvor der blev givet tilsagn om, at de gerne vil være med til at starte en pårørendegruppe op i Hals Kommune med base i Væksthuset. Blot der er to som melder sig, vil der blive startet en gruppe op.