Lokalpolitik

Basisbudgettet får en ny overhaling

Borgerligt forslag om ekstra finkæmning accepteret af Socialdemokraterne

HALS:Byrådet i Hals tager allerede i løbet af de kommende vintermåneder fat på arbejdet med at få fastlagt kommunebudgettet for 2005. Det står klart efter denne uges byrådsmøde, hvor kommunebudgettet for 2004 blev andenbehandlet og godkendt - og hvor den borgerlige byrådslejr fik opbakning til et forslag om at varme op til næste sommers budgetforhandlinger ved at tage et fælles - og i fællesskab med forvaltningschefrerne - grundigt kig på det kommunale basisbudget for at se, om der dér kan findes nogle besparelser samt omlægnings- og rokeringsmuligheder for på dén måde at gøre den afsluttende jonglering med millionerne på spare-, indsats- og anlægsområderne lettere i budgetforhandlingernes slutfase. Dystre udsigter - Desværre ser fremtiden ikke for lys ud. Ser vi på overslagsårene, bliver opgaven med at lave budget ikke lettere i de kommende år, sagde Venstres gruppeformand og politiske ordfører, Johannes Elsnab, da han præsenterede sine byrådskolleger for forslaget om igen at finkæmme basisbudgettet. Johannes Elsnab erkendte i samme ombæring, at byrådet tidligere har lavet den samme øvelse - uden at det gav nogle nævneværdige resultater. - Denne gang mener jeg, at vi på forhånd skal beslutte os for, hvad målet skal være, tilføjede V-spidsen - og fortsatte: - Hvis vi skal komme de kommende års budgetproblemer lidt i forkøbet, er det vigtigt, at vi tager opgaven meget alvorligt - og begynder det svære arbejde i god tid. Hjælp udefra Johannes Elsnab blev bakket op af Det konservative Folkepartis enlige byrådsrepræsentant, Gert Andersen, som sagde: - Budgettet for 2004 er ikke det økonomisk bedste. Det reddes af et engangsbeløb og hjemtagning af store lån. Hermed henviste Gert Andersen til en uventet merindtægt på godt tre mio. kr. i forbindelse med ombygningen af ældrecentret Hassinghave i V. Hassing og lånoptaget på godt 21 mio. kr. i 2004 - hvoraf det uventede renoveringsbehov på V. Hassing Skole æder det meste. - Budgetlægningen for 2005 bliver ikke bedre, og derfor er det en god idé at kigge på basisbudgettet for på dén måde at se, om vi i fællesskab kan finde frem til forslag om effektiviseringer, tilføjede Gert Andersen. Rar skattestigning Mens de i Socialdemokraternes lejr sagde o.k. til igen at kigge på basisbudgettet - trods de tidligere mangelfulde resultater på området - så slog S-folkene også fast, at de i den borgerlige lejr kunne glæde sig over, at S i fjor havde trumfet den omstridte skattestigning for 2003 igennem. - Det gav os en ekstraindtægt på 6,5 mio. kr., og hvis vi ikke havde gennemført skattestigningen, ville vi have haft endnu sværere ved at få budgettet for 2004 til at hænge sammen, sagde således borgmester Bent Sørensen (S), der blev bakket op af partifællen Poul Erik Lyngdorf. - V og K skal huske på, at det koster at holde serviceniveauet, og vælgerne skal huske på, at det er S, der arbejder for at hæve skatten og sikre et acceptabelt serviceniveau, mens V og K så bare er med til at bruge pengene efterfølgende. Ikke destruktive Det ønskede én af V-lejrens førende profiler i budgetforhandlingerne, Preben Randbæk, ikke at sidde overhørig, og han pegede efterfølgende på, at V og K faktisk i fjor havde udarbejdet et budgetforslag, der hang økonomisk sammen - også uden skattestigninger. - Hvis vi havde godkendt det budgetforslag, ville det have været meget lettere at lægge budget for 2004, sagde V-politikeren, der til en bemærkning fra Bent Sørensen om, at de i V og K i budgetforhandlingerne ”ikke havde arbejdet særlig hårdt” på at få skatterne bragt ned på sidste års niveau, svarede: - Det ville være destruktivt, hvis vi bare satte os med armene over kors og sagde, at vi ville tilbage til det gamle niveau. Vi må arbejde ud fra det udgangspunkt, vi har nu. Alt andet ville urealistisk, når serviceniveauet er sat, og pengene er fundet ved hjælp af en skattestigning. Det sidste ord Det sidste ord i dén duel gik dog til Bent Sørensen, der forud for byrådets afstemning om næste års skatteprocent - 20,9 som i indeværende år - skruede det skælmske smil på og bemærkede: - Dén skatteprocent var jo så forfærdelig sidste år, men nu er den vel god nok...?