Farstrup

Beblein skal måske afhøres om sex-sagen fra Løgstør

LØGSTØR:- Vi overvejer nu, om vi skal gå videre med sagen og tage en snak med kollegaerne i Aalborg om Beblein. Det siger vicepolitimester Peter Rask, Løgstør Politi, til NORDJYSKE Stiftstidende, og hans udmelding kommer efter en henvendelse fra den 43-årige Kirsten Prause fra Farstrup. Kvinden rettede nemlig i går officiel henvendelse til politiet i Løgstør for at få dem til at genoptage en ca. tre år gammel sag mod den nu drabssigtede Jan Beblein. Kirsten Prause siger, at hendes dengang seks-årige pige blev udsat for seksuelle overgreb af Jan Beblein, og hun var og er fortsat ikke tilfreds med, at politiet dengang droppede sagen på grund af manglende beviser. Peter Rask: - Kirsten Prause har snakket med vicekriminalinspektør Jørgen Jensen, og hun har over for ham anmodet om at få den gamle sag genoptaget. - Jeg forventer en snarlig melding fra ham, og så må vi jo så overveje næste skridt. Og det kan meget vel være en kontakt til politiet i Aalborg, der måske kunne bringe sagen op over for Beblein for at høre, om han eventuelt har et andet syn på den i dag. Det er i øvrigt ikke så ligetil at få en sådan sag genoptaget, og det sker kun under specielle omstændigheder. Det kan dog lidt forenklet sagt ske, hvis der f.eks. kommer nye væsentlige beviser frem, eller hvis der kommer en tilståelse. Kirsten Prause: - Jeg er meget tilfreds med udmeldingen fra politiet i Løgstør om, at man vil undersøge, om der er mulighed for en genoptagelse af sagen, og de har lovet at vende tilbage med et svar forholdsmæssigt hurtigt. Hun siger også, at hvis hun modtager et negativt svar, så vil hun tage kontakt til sin advokat for at få en vurdering af, hvad der så eventuelt kan gøres. Kirsten Prause pointerer, at hendes eneste bevæggrund til fortsat at forfølge sagen mod drabssigtede Jan Beblein er, at hendes nu ni-årige datter skal have den oprejsning, som hun fortjener.