Frederikshavn

Beboerdemokrati

MØDER:Jeg har med interesse læst dit indlæg i Lokaldebat 1. april 2005 angående beboerdemokrati. Du nævner, at beboerdemokratiet fuldt ud har været taget i anvendelse vedrørende overtagelsen af afdeling 14 Borgmester Hassingsvej. Der er vist tale om en meget særegen form for demokrati, som du henholder dig til. 90 procent af beboerne i afdeling 14 har således ikke ønsket nogen overdragelse. Det, der først og fremmest får mig til at skrive i denne omgang er, at du nævner, der skulle have været afholdt nogle møder, som jeg skulle have været med til. Jeg kan kun komme på to. Første gang var en rundvisning i afdeling 14, hvor jeg skulle vise bestyrelsen for 1945 rundt. Da jeg kom til den aftalte tid, viste det sig imidlertid, at bestyrelsen allerede havde foretaget rundturen uden mig. Allernådigst fik jeg lov til at fremvise vaskeriet, da jeg var den eneste, der havde nøgle hertil. Nogen form for drøftelse af overdragelsen kom der ikke på tale denne dag. Det andet møde var, da afdelingsbestyrelsen i afdeling 14 havde bedt mig fortælle, hvad du vil med en afdeling, hvor 90 pct. ikke ønskede at blive overdraget til 1945. Dit svar var: "Tja - hvad vil jeg..." Vi kunne herudfra kun tolke, at magt så måtte være den reelle årsag. Rene Thorø, hvad er det for nogle møder, jeg ellers har deltaget i?