Lokalpolitik

Beboere bange for bindinger i plan

Ejere af bevaringsværdige huse i Slettestrand frygter at lokalplan hindrer renovering

SLETTESTRAND:Man kan ikke klage over mangel på interesse for lokalplanen for Slettestrand, som nu har været i offentlig høring. Over 70 indlæg har landinspektør Ida Rytter Jensen i kommunens tekniske forvaltning modtaget. De allerfleste er fra beboere og sommerhusejere i området, og et af de gennemgående træk er en udtalt bekymring over de bindinger, der kan ligge i at få sit hus benævnt bevaringsværdigt. Det er både ældre helårshuse og ældre sommerhuse, der er udpeget som bevaringsværdige, samt redningsstationen og den ældste del af Hotel Klitrosen. I alt er godt 60 bygninger i Slettestrand, især på Bjerregaardsboulevarden, Havbakkevej, Redningsvejen og langs Slettestrandvej, bedømt som bevaringsværdige i forslaget til lokalplanen, og en del af ejerne er direkte forundrede over, at deres hus er i den kategori. Som en ejer af et hus på Havbakken skriver: - Huset er i meget dårlig stand, og kun en stram økonomi har indtil nu hindret, at vi har revet huset ned og bygget et nyt. Ida Rytter Jensen forklarer, at det aldrig har været hensigten at husene skal være fastlåst, som de ser ud nu, men at ejerne skal gå i dialog med kommunen om, hvordan en eventuel renovering eller tilbygning bedst kan udformes. - Det vi vil hindre, er at en ny ejer af et hus, for eksempel på toppen af en klit, river huset ned og bygger noget helt nyt og fremmed for området. Vi vil søge at bevare stilen, fordi den er typisk for Slettestrand, forklarer Ida Rytter Jensen. En enkelt husejer meddeler da også, at hun er meget glad for og stolt over, at huset er erklæret bevaringsværdigt. Trafikproblemer Et andet problem, mange gør opmærksom på, er trafik- og parkeringsproblemer på Slettestrandvej. - Det er vigtigt vi får håndhævet hastighedsgrænsen, både på Kystvejen og Slettestrandvej, og grænsen på 40 km i timen bør gælde helt fra Hjortdal, skriver to beboere. - Parkeringspladsen ved stranden er alt for lille, og der skal gøres noget ved de kaotiske parkeringsforhold på Slettestrandvej, hvor mange biler holder langs begge vejsider. Det er til stor fare for bløde trafikanter, skriver beboerne. Hotelejerne i området foreslår, at der etableres en trafikchikane ved foden af Havbakken og opsættes skilte med "Legende børn". De ønsker også at der kan bygges sammenhængende småhuse på vestsiden af Slettestrandvej. - Det har vi sendt en forespørgsel om til Skov- og Naturstyrelsen, oplyser Ida Rytter Jensen.