Lokalpolitik

Beboere: - Byråd skal tage stilling

Beboere i Næsborg-Tolstrup området vil høre politikernes mening

NÆSBORG/TOLSTRUP:Borgerne i Næsborg og Tolstrup området, som kæmper imod en lokal landmands planer om at opføre en ny 3300 kvadratmeter stor svinestald, håber nu på hjælp fra kommunalbestyrelsen. Det sker selvom kommunens tekniske udvalg tidligere har givet grønt lys for opførelsen af svinestald, der skal placeres på Lyngvejen mellem Tolstrup og Næsborg. I et brev til samtlige 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer forsøger beboerne at appellere til politikerne og få dem til at tage sagen op igen. Beboerne frygter, at den nye svinestald kun er begyndelsen til et meget stor område med svinestalde, og de beder derfor politikerne tænke sig om en ekstra gang. Beboerne føler, at landbruget er gået hen og er blevet ren industri og vil derfor have fremtidige svinestalde i området lagt ud i Nørrekær Enge - langt væk fra beboelse. På et møde fornylig dannede de protesterende beboere en beboergruppe med en ledelse bestående af Peder Trærup, Anni-Steen-Hansen og Bibi Pehrson fra Næsborg samt Brian Olsen fra Tolstrup. I brevet til kommunalpolitikerne understreger beboerne, at de mangler en orientering fra kommunen omkring udviklingsplanerne for landbrugsindustrierne og for landsbymiljøerne, og samtidig ønsker de blandt andet at få svar på om planen helt er at affolke landsbyerne til fordel for landbruget. - Vi har forståelse for, at landbrugene skal være store for at være rentable forretningerne, men der skal vel være plads til andre end landmænd i landområderne, påpeger gruppen. Kommunalbestyrelsen har møde på torsdag. Sagen er ikke sat på dagsordenen, men det er muligt, at den allerede havner på byrådets bord på torsdag. Formanden for teknisk udvalg, Uffe Bro (S), vil på et møde mandag med sin gruppe drøfte, om man skal rejse sagen udenfor dagsordenen eller om man skal vente til næste kommunalbestyrelsesmøde, hvor sagen så dukker op af sig selv på baggrund af beboernes henvendelse. Beboerne har tidligere besluttet, at de vil klage både til amt og Naturklagenævn.