EMNER

Beboere er delte om vejlukning

Splittelse i høring om færdselsforbud i Bugten i Lønstrup

LØNSTRUP:Fire gange nej, fire gange ja, og så mangler der én. Borgerne på den lille vej Bugten i Lønstrup står nu splittede i lige dele i en sag om en ønsket vejlukning fra Hjørring Kommunes tekniske forvaltning. I alt ni husstande er i en ny høringsrunde blevet bedt om at komme med deres mening om en eventuel færdselsregulering. Og her er svarene altså som skrevet fire for, fire imod, mens én husstand ikke har svaret. Ikke at netop denne husstand i Bugten kan få afgørende betydning for den endelige beslutning, for sagen skal senere behandles i teknik- og miljøudvalget. Men høringsrunden, der nu er afsluttet, har været en form for værktøj til udvalgsmedlemmerne, der senere skal træffe beslutningen. I korte træk går sagen ud på, at man i øjeblikket faktisk kan køre i bil i hele Bugtens længde mellem Strandvejen og M. Kabels Vej. Men forvaltningen har igennem flere år ønsket, at cirka halvdelen af Bugten skal fremtræde som en natursti, og ønsker derfor at indføre et forbud mod kørende færdsel på den nordligste del af Bugten, altså den del der går ud i M. Kabels Vej: - Det er vores opfattelse, at det pågældende vejstykke ikke har nogen væsentlig betydning for den kørende færdsel, fordi samtlige ejendomme i Bugten stadig vil have vejadgang til Strandvejen. Så derfor vil vi spærre for trafikken, samtidig med at vi opretholder adgangen for gående og cyklende trafikanter, skriver ingeniør i teknisk forvaltning, Mogens Christensen til de ni husejere. Spærringen vil tydeligt kunne ses fra M. Kabels Vej, og fra Strandvejen vil Bugten fremover blive skiltet som en blind vej. Bemærkninger Men flere af nej-sigerne er dog kommet med bemærkninger til det kommunale ønske. Ejeren af Bugten 6 har bl.a. svaret tilbage, at denne siger nej, fordi der senere kan forekomme vejarbejde på Strandvejen, der kan spærre for udkørslen. Samtidig skal ambulancer og brandbiler kunne komme igennem. Det naturlige miljø vil heller ikke blive ændret, for det er der i forvejen, mener husejeren. En anden af nej-sigerne er Leif Vange fra Glashuset på Strandvejen, der ejer Bugten 8A. Han skriver: - Jeg kan ikke tilslutte mig høringsforslaget, for i turistsæsonen kan det ofte være problematisk at komme ud på den meget trafikerede Strandvejen. Ældreboligerne i Bugten 4 blokeres også jævnligt ofte i op til fem og 10 minutter, når gangbesværede skal afleveres fra busser og biler, siger Leif Vange. Han foreslår istedet, at det vil være bedre at lave en spærring ved netop Bugten 4, og derefter føre den øvrige trafik fra Bugten ud på M. Kabels Vej, hvor der ifølge Leif Vange er bedre oversigtsforhold og langt mindre trafik.