Lokalpolitik

Beboere fik lidt medhold

Plan- og Miljøudvalget har gjort klar til, at byrådet kan vedtage en lokalplan, der åbner op for byggeri af 26 tæt, lave boliger ved Skagensvej og Snehvidevej.

Lokalplanen og et tilhørende kommuneplantillæg har været i høring, og bortset fra en stiforbindelse, så har udvalget ikke taget en samlet indsigelser fra beboere på Snehvidevej til følge. - Stiforbindelsen mellem Skagensvej og Snehvidevej piller vi ud, fordi beboerne siger den ikke er nødvendig, oplyser udvalgsformand Per Harfeld. Derimod fastholdes en bebyggelsesprocent på maksimalt 40, hvor beboerne ønskede maksimum ned på 25 procent i en åben lav bebyggelse i et plan. Samtidig fastholder udvalget, at der kan bygges i to etager. - Men der er niveauforskel i området, og derfor siger vi, at byggeriet i gulvhøjde skal passes naturligt ind i forhold til terrænet for at undgå skygge- og indbliksgener, oplyser udvalgsformanden. Beboerne har også indvendinger imod den tæt lave bebyggelse på grund af øget trafik på Snehvidevej, men udvalget mener vejen godt kan tåle belastningen fra yderligere 26 husstande. Lokalplanen er den femte her i foråret, som åbner op for boligbyggeri i nogle af de mest attraktive bosætningsbyer i Hjørring Kommune. I sidste måned vedtog byrådet fire lokalplaner, hvor der kan udstykkes godt 100 parcelhusgrunde.