Lokalpolitik

Beboere fik politikere til at trække forslag tilbage

Lokalplanforslag ændret efter massiv kritik - men nu er alle parter utilfredse

AALBORG ØST: Lokalplan 08-068. Det navn glemmer en stor del af beboerne i Tranumparken i Aalborg Øst ikke lige med det samme. Og entreprenør Bill Nielsen gør formentlig heller ikke. Lokalplanforslaget har gennem mange måneder optaget beboerne, og det er et eksempel på, at borgerne rent faktisk kan få indflydelse på den udvikling, der sker i det område, de bor i. Men det er også et eksempel på, at alle parter i nogle tilfælde bliver mere eller mindre utilfredse med det resultat, som byrådet når frem til, når lokalplanforslaget bliver endeligt godkendt. Bill Nielsen købte Tranumparken i 2003 og havde en klar forventning om, at han ville få lov til at opføre 11 rækkehuse på grunden, for kommunen udarbejdede et lokalplanforslag, der var i overensstemmelse med hans ønsker. Storm af klager Men planerne om et nyt byggeri udløste en storm af klager fra beboere i parcelhuskvarteret Tranumparken. Den overvejende del af beboerne havde ikke lyst til at blive nabo til det, de opfattede som "et socialt boligbyggeri", for det er der nok af i området, mente de. Beboerne foreslog, at den eksisterende bygning blev udstykket som et dobbelthus. De massive protester fik politikerne til at trække i land, og Tranumparken 18 blev trukket ud af lokalplanområdet. Det betød, at Bill Nielsen stod med en ejendom, som han havde købt for 1,4 mio. kr., og som han nu ikke kunne bruge til det, han havde planlagt. Bill Nielsen ærgrer sig over resultatet. - Sådan er demokratiet. Det er lettere at rette sig ind efter de mange beboere, der har protesteret. Beboerne har selvfølgelig ret til at klage, men det er nogle meget dårlige argumenter, de er kommet med, og det er ærgerligt, at sagen får den udgang. De, der råber højest får ret, og jeg kan egentlig godt forstå, at politikerne retter sig efter det, for det er jo også stemmer, der står på spil, siger Bill Nielsen, som nu har sat ejendommen til salg. Beboere også utilfredse Selv om byrådet satte en stopper for Bill Nielsens planer, er beboerne i Tranumparken heller ikke tilfredse med sagens udgang. Det skyldes, at byrådet har trukket Tranumparken helt ud af lokalplanområdet. Ejendommen bevarer sin centerstatus, og dermed kan den stadig bruges til erhvervsformål. Det undrer beboerne i Tranumparken, for virksomheder har i de seneste år forladt Tranumparken, fordi det var en dårlig forretning at drive et firma i området. - Politikerne har føjet entreprenøren i stedet for at lytte til borgerne, siger Johnny Jensen, der bor i Tranumparken. - Vi kom med et konstruktivt forslag om, at ejendommen kunne omdannes til et dobbelthus. Det var en god måde at integrere ejendommen i området på, siger Johnny Jensen, der er godt tilfreds med, at politikerne afviste ideen om rækkehuse efter beboernes protester. - Men det er meget skuffende, at de piller ejendommen ud af planen. Jeg tror, politikerne er blevet bange for at få ørerne i maskinen hos Bill Nielsen, der jo laver mange projekter i byen. Politikerne tækkes Bill Nielsen, fordi han har truet kommunen med et sagsanlæg. Men det er mærkeligt, at politikerne tager mere hensyn til én mand end 80 beboere. Ifølge Johnny Jensen frygter beoerne, at foreninger flytter ind og ud af ejendommen. I øjeblikket klager nogle af beboerne over, at medlemmer af Den Østlige Forening larmer og på andre måder generer folk i parcelhusene. De vil gerne have stabilitet i kvarteret. - Vi risikerer, at vi får en motorcykelklub som nabo, siger Johnny Jensen.