Trafikulykker

Beboere frygter for bilisters dødskørsel

Gentagne gange har borgere på Nørholmsvej gjort politiet opmærksom på unges vilde kørsel

Be­bo­er­ne langs Nørholmsvej fryg­ter for fart­gla­de bi­lis­ters døds­kør­sel. Blandt an­dre øn-s­ker Chri­sti­na Pless, at po­li­ti­et og kom­mu­nen skal sæt­te mere fo­kus på fartproblemet. Foto Claus Søndberg

Be­bo­er­ne langs Nørholmsvej fryg­ter for fart­gla­de bi­lis­ters døds­kør­sel. Blandt an­dre øn-s­ker Chri­sti­na Pless, at po­li­ti­et og kom­mu­nen skal sæt­te mere fo­kus på fartproblemet. Foto Claus Søndberg

HASSERIS:Beboerne på Nørholmsvej i den vestlige del af Aalborg frygter dagligt for deres liv, når de går langs vejkanten. Frygten for at færdes ved vejen uden for husene skyldes, at Nørholmsvej ifølge beboerne i flere måneder har været et yndet tilholdssted for fartglade bilister. Især om aftenen plages beboerne af bilister, der kører langt over den tilladte fartgrænse på 80 kilometer i timen. Senest skete der en grim ulykke tirsdag aften, hvor en ung bilist endte med bilen på hovedet i Hasseriså, som løber under Nørholmsvej. - Det sker dagligt, at der køres ræs på vejen. Og det kommer ikke bag på mig, at der igen skete en grim ulykke på vejen, fortæller Christina Pless, der bor på Nørholmsvej 107. Sammen med sine naboer føler hun sig utryg ved bilisternes høje hastighed. Husene langs vejen ligger nemlig ikke ret mange meter fra kørebanen. Og med de mange vejsving frygter beboerne, at det en dag kan ende grueligt galt. - Vi tør jo ikke gå langs vejen længere. Vi er bange for, at vi skal blive kørt ned, siger Christina Pless, der appellerer til de fartglade bilister om at stoppe deres hurtige kørsel. Beboerne har på grund af bilisternes dødskørsel flere gange kontaktet Aalborg Politi i håbet om, at politiet med flere kontroller kunne stoppe den vanvittige kørsel. Men ifølge beboerne gør politiet ikke noget ved fartproblemet. - Det er frustrerende, at bilisterne kan blive ved med deres vanvittige kørsel uden at politiet griber ind, siger Christina Pless og fortsætter: - Beboerne herude kunne godt tænke sig, at enten politiet eller kommunen ville sætte en stopper for det. Enten ved en lavere hastighedsbegrænsning eller måske skal der laves vejbump, foreslår Christina Pless. Hos Aalborg Politi siger chefpolitiinspektør Jørn Aabye, at politiet løbende foretager vurderinger af, hvor der er behov for ekstra hastighedskontrol. - Problemet på Nørholmsvej er åbenbart ved at vokse, og man kan sagtes forestille sig, at vi i nærmeste fremtid vil dukke op i området med vores motorcykelbetjente, siger Jørn Aabye, der nu vil undersøge, hvorfor politiet ikke tidligere har reageret på borgernes henvendelser.