Farsø

Beboere i ældreboliger klager over Farsøfesten

Naboer føler sig chikaneret af tissende og støjende festdeltagere

FARSØ:En stigende utilfredshed med følgerne af Farsø-festen hos en række beboere hos Farsø Ældreboligselskab fører nu til, at kommunen indkalder til møde om sagen. Det er ældreboligselskabets beboerbestyrelse, der klager til Teknik- og miljøudvalget, og det skyldes at man finder at man får flere og flere ulemper ved at bo tæt på byfesten. I sin klage nævner beboerbestyrelsen blandt andet at lejerne udsættes for chikane fra nogle af festens gæster, og at anlæggene ved selskabet bliver udsat for hærværk. Blandt andet ved at at arealerne bliver brugt som toilet. - Vi indkalder parterne til et møde midt i november, hvor repræsentanter fra teknisk udvalg også vil være til stede. Så håber vi, at vi kan tale os til rette med hinanden, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Kaj Wisti Lassen (V). Han venter også, at Farsøfesten stiller med repræsentanter for bestyrelsen. Lejernes repræsentanter i beboerbestyrelsen vil selvsagt også fremføre deres kritik og oplevelser fra byfestens sidelinie. Farsø Ældreboligselsskab har i øvrigt gjort opmærksom på, at man ikke står bag klagen. Det er alene beboerbestyrelsen, der gør indsigelse. Farsø-Festens formand Brian Otte beklager, at enkelte naboer til byfesten har følt sig genereret af festen. - Det er et problem, der er opstået i takt med, at der er blevet bygget tættere på søen, fordi det er et attraktivt sted at bo - måske bortset fra den ene weekend om året, hvor der er Farsø Fest. Han understreger, at byfestkomiteen er opmærksomme på problematikken. - Og vi er også klar til at indgå i en dialog, fastslår han.