Beboere i Ellidshøj nord skal koge vandet

ELLIDSHØJ:Beboerne i 110 husstande, der er tilsluttet Aalborg Kommunes Vandforsyning i Ellidshøj, bliver anbefalet at koge deres vand. Beboerne har her til aften fået besked via et brev, som Vandforsyningen har omdelt til alle berørte husstande i byen Beslutningen om at anbefale kogning af vandet har Vandforsyningen truffet i samråd med embedslægen, efter at der i en prøve er fundet bakterier i vandet fra det kommunale vandværk, der forsyner den nordlige halvdel af Ellidshøj. Bakterierne er af typen enterokokker, der er naturligt forekommende overalt i jord og levende organismer. Prøverne har også vist forhøjet kimtal i vandet. Helt nøjagtig viser prøverne 2 enterokokker pr. 100 milliliter vand, hvor den tilladte grænseværdi er 0. Kimtallet ved 22 grader er 340 pr. milliliter mod en grænseværdi på 50, mens kimtallet ved 37 grader er 39 mod en grænseværdi på 5. Bakterierne er i sig selv normalt ufarlige, men de er indikatorer på, at der kan være andre bakterietyper i vandet. Beboerne i den sydlige del af Ellidshøj får deres vand fra et privat vandværk og er ikke omfattet af forureningen. Hvorfra forureningen stammer, skal fastlægges gennem nye målinger på det kommunale værk i de kommende dage. Foreløbig er den kun fundet et enkelt sted, nemlig på selve værket. Nu udtager Vandforsyningen nye prøver på værket, i boringerne og på ledningsnettet. Forureningen kan muligvis stamme fra en ombygning af værket, der fandt sted i juli. Dog har andre prøver, der er udtaget efter ombygningen, ikke vist nogen tegn på forurening, så forureningskilden er fortsat uvis.