Beboere i Nr. Lyngby vil have farten ned

NR. LYNGBY: Om sommeren må man højst køre 50 km/t i Nr. Lyngby, men det overholder kun et mindretal af bilisterne, mener beboerne. Det kom frem på det seneste møde i Lyngby Borgerforening, og foreningens formand, Tove Sejersen, har derfor skrevet til kommunen og foreslået, at der etableres chikaner på Lyngbyvej og Kystvejen. - Som bekendt gælder der i sommerperioden en hastighedsgrænse på 50 km/t i det egentlige Nr. Lyngby. Det store problem er, at denne grænse kun overholdes af et mindretal. Der køres alt for hurtigt af alt for mange. 80 km/t er ganske almindeligt, og der forekommer højere hastigheder, skriver Tove Sejersen. Kommunens færdselssikkerhedsplan, der beskriver de tiltag kommunen i de kommende år vil gøre for at forbedre trafiksikkerheden, omfatter ikke Kystvejen og Lyngbyvej og der er aldrig blevet gennemført trafiktællinger på de to veje. Det skal der rådes bod på nu, har teknisk udvalg besluttet. Der skal gennemføres trafiktællinger både i og uden for sæsonen, inden der træffes beslutning om eventuelle fartdæmpende foranstaltninger. fyt
Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk